Hiukan uimarannoilla on retrohenkisiä uimakoppeja ja uimavalvojan torni.

Osallistuva budjetoinnin äänestyksen voitti maatrampoliini Hiukan uimarannalle

Keväällä toteutetun osallistuvan budjetoinnin teemana olivat lapset ja nuoret. Osallistuva budjetoinnissa oli kolme vaihetta: ideointi-, kehittämis- ja äänestysvaihe. Äänestyksen voitti maatrampoliini Hiukan uimarannalle. Kooltaan noin 1,5 metriä x 2,5 metriä olevan maatrampoliinin suunnittelu ja toteutus tapahtuu vuoden 2024 aikana.

Osallistuva budjetointi toteutettiin kolmivaiheisesti:

1. Ideointivaihe 11.-31.3.2024

Ideointivaiheen aikana kaikenikäiset kuntalaiset saivat esittää teeman mukaisia ehdotuksia lasten ja nuorten elinympäristön, terveyden, turvallisuuden tai hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjenuorana oli, että ideoiden tulee sopia annettuun budjettiin (8000 €) ja että ne ovat kunnan toteutettavissa. Ehdotuksia saapui yhteensä 18 kappaletta.

2. Kehittämisvaihe 2.-30.4.2024

Kunnan asiantuntijat arvioivat kaikki saapuneet ideat ja niiden toteutusmahdollisuudet sekä valitsivat äänestyskohteet. Äänestykseen valikoitui yhteensä seitsemän (7) vaihtoehtoa.

3. Äänestysvaihe 1.-15.5.2024

Lapset ja nuoret saavat äänestää parasta ideaa. Kyselyä jaettiin Wilman ja koulujen kautta peruskoulun oppilaille sekä toisen asteen opiskelijoille. Ääniä saapui yhteensä 380 kappaletta, joista maatrampoliinin sai 58 %.

4. Toteutusvaihe 16.5.-31.12.2024

Äänestyksen voittaneen kohteen suunnittelu ja toteutus tapahtuu loppuvuoden 2024 aikana.

Kiitos kaikille ideoita ehdottaneille sekä äänestäjille!

Lisätietoja