Osallistuvan budjetoinnin kysely 2023 -tulokset

Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin kyselyn tulokset ovat julki.

Sotkamossa toteutettiin toukokuun aikana osallistuvan budjetoinnin kysely, jossa oli äänestettävänä viisi viime vuoden kyselyn pohjalta valikoitua vaihtoehtoa. Vaihtoehtoisesti vastaajilla oli mahdollista ehdottaa vapaavalintaista kohdetta.

Kyselyyn vastasi yhteensä 787 vastaajaa. Eniten ääniä keräsi kaksimetrinen hyppytorni Kuikkalammelle, jota äänesti peräti 43 % vastanneista. Seuraavaksi eniten ääniä sai koirapuiston suunnitelman laatiminen Makkosenmäelle 24 %:lla äänistä.

Hyppytornin suunnittelu aloitetaan kesällä 2023 ja se on valmis uimakaudeksi 2024. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Sotkamon kunnan tekniset palvelut.

Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä eniten ääniä saaneet tapahtumaistuimet hankittiin keväällä 2023. Istuimista päästään nauttimaan kesän aikana useissa eri tapahtumissa.

Osallistuvan budjetoinnin tarkoituksena on edistää kunnan asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä lisätä alueen elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia.

Sotkamon kunta kiittää kaikkia osallistuvan budjetoinnin äänestykseen osallistuneita!

Lisätietoja

Hyvinvointikoordinaattori Kukka-Maaria Pyykönen

p. 040 680 6711, kukka-maaria.pyykonen@sotkamo.fi