Pioneerit Ismo-hankkeen edelläkävijöitä

Tässä blogissa Ismo-hankkeen pioneeriryhmä kertoo omia ajatuksia hankkeesta ja siihen liittyvistä toiveista.

Ismo-hankkeessa toimii pioneeriryhmä, jossa on mukana henkilöstöä ja esimiehiä eri toimialoilta sekä toiminnoista. Henkilöstön näkemysten ja ideoiden esille tuominen on tärkeitä hankkeen onnistumisen kannalta. Ryhmän tehtävänä on edistää Sotkamon kunnan toiminnan kehittämistä ja uudistamista. Ryhmässä ideoidaan, millä toimenpiteillä se tapahtuu ja viedä niitä käytännön kokeiluun. Ryhmästä viedään ideoita myös johtoryhmän ja esimiesten sekä muiden ryhmien käsiteltäväksi. Kaikissa työyhteisöissä tarvitaan ideoijia, uuden kokeilijoita ja muiden kannustajia. Tässä blogissa ryhmän jäsenet kertovat ajatuksiaan ja toiveitaan ryhmän toiminnasta. 
Virpi Ilmakangas
työyhteisövalmentaja, työnohjaaja
Valmennustrio  

Tien raivaajat, aurat, sparraajat, innostajat, ja innokkaat uuteen kurottajat -niitä me olemme pioneereissa. On hienoa päästä mukaan tekemään meidän työpaikalle uusia kokeiluja työn sujuvoittamiseksi. Joskus menee helposti maaliin, joskus takuulla kilahtaa tolppaan. Vastapallona korjataan kurssia ja seuraava menee ainakin lähemmäksi maalia. Vahvistetaan sitä, mitä me jo hienosti osataan ja imetään uusia ideoita sekä omaan työhömme että työyhteisöömme. Tästä alkaa meille melkoinen matka!
Heidi Hanhela
kehittämissuunnittelija  

Kun halutaan saada aikaan muutosta ja kehitystä, on hyvä herättää ensin uteliaisuuden tunne. Uteliaisuus herättää kiinnostuksen joka parhaimmillaan johtaa innostukseen ja inspiraatioon. Silloin muutoksien tekeminen on paljon helpompaa. Sotkamon pioneeriryhmällä on oivallinen tilaisuus herätellä uteliaisuuden tunnetta ja innostaa kunnan työntekijöitä uudistamaan toimintaa kokeilemalla jotakin ihan uutta. Minun uteliaisuuteni on herännyt tässä innostavassa hankkeessa, jossa tavoitteena on kokeilla vähintään 100 arki-innovaatiota toiminnan kehittämiseksi. Koska parhaat ideat syntyvät yhdessä ideoimalla ja viisaus löytyy työntekijöiltä, on kyse siitä, miten saamme yhteistyössä tuon viisauden hyötykäyttöön työyhteisön hyväksi.  
Jenni Harju
Yritysvalmentaja, työnohjaaja
Valmennustrio 

Miten ihmeessä tämä olisi erilainen juttu, kun onhan näitä jo tehty vuosien mittaan? Tätä pohtii moni meistä. Kunnan toiminnan kehittäminen ja uudistaminen kuulostaa niin isolta asialta, että siihen on pakko tarttua riittävän pienissä palasissa. Niihin pieniin palasiin meistä jokainen tuo oman osuutensa ihan siinä arkityössä. Ehkä tässä piilee se tämän ISMOn juju. Kaivetaan esille ne arkiunelmat siitä, millaista toimintakulttuuri voisi työyhteisössämme olla. Sen jälkeen otetaan arkijärki käyttöön siinä, miten unelmiin päästään. Pienistä asioista tulee silloin yhteensä suuria. Rohkeutta meille kaikille tähän työhön!
Piia Määttä
Nuoriso-ohjaaja 

Kun kuulin ensikertaa ISMO:sta, ei se tarkoittanut hanketta, johon minulta kysyttiin halukkuutta osallistua.  Viime syksynä kuuntelin radiota ja siellä kerrottiin nykynuorison ilmaisusta I.S.M.O. Nuori oli vastannut isän  kysymyksiin kommentilla ”ISMO”. Isä oli ihmetellyt, kuinka heidän nuorestaan oli tullut Salkkari Ismon fani. Lopulta isä oli kysynyt nuorelta, mitä hän tarkoittaa tällä ISMO ilmaisullaan. Nuori vastasi; ”Ihan Sama Mulle Oikeesti”. No ihan tällä periaatteella tätä hanketta ei voi sivuuttaa, vaan tavoitteena on luoda yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja uusia toimintatapoja. Odotan siis tältä hankkeelta, että saisimme herätettyä avarakatseisuutta ja innovatiivisuutta toimintaympäristöömme. Mielenkiinnolla tulevaa kohti. Ei ole ihan sama millaiset toimintatavat ja -ympäristö meillä on  tulevaisuudessa.
Tarja Heikkinen
Toimistosihteeri