Yleistiedotteen artikkelikuva

Tulevaisuusjaoston työ käynnistynyt

Sotkamon kuntaan valtuustoaloitteen mukaisesti on perustettu tulevaisuusjaosto. Jaosto on aloittanut virallisesti toimintansa kokoontumalla kahdesti alkuvuoden aikana. Tämä tärkeä askel kohti tulevaisuuteen suuntautuvaa kehitystä tukee kunnan tavoitetta luoda vahvaa veto- ja pitovoimaa sekä edistää kestävää ja innovatiivista kasvua.

Tulevaisuusjaoston ensimmäinen toimikausi, joka kestää 1.1.2024 – 31.5.2025, keskittyy kunnan tulevaisuuden suunnitteluun poikkihallinnollisen yhteistyön ja laaja-alaisen näkemyksen avulla. Jaosto työskentelee aktiivisesti kunnan tulevaisuusajattelun kehittämisen, trendien ja megatrendien tutkimisen, skenaarioiden luomisen, strategiasuunnittelun, ennustettavuuden parantamisen ja eri sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön parissa. Sen päämääränä on navigoida Sotkamo kohti kestävää tulevaisuutta, jossa kunta kykenee vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia tehokkaasti.

Jaoston jäseniksi on valittu nuorisovaltuutettuja, luottamushenkilöitä, asiantuntijoita ja kunnan edustajia, jotka ovat jo asettaneet selkeitä tavoitteita työlleen. Näihin tavoitteisiin sisältyvät tiedon lisääminen, osallisuuden edistäminen, kriittisten menestystekijöiden ja tulevaisuuskuvien tunnistaminen, oppiminen, verkostoituminen sekä strategioiden kehittämisen kautta tiedon hyödyntäminen.

Tulevaisuusjaoston työ muodostaa keskeisen osan Sotkamon kunnan pitkäjänteistä kehitystyötä. Sen avulla luodaan perusta ja prosessit jatkuvalle tulevaisuustyölle, mikä mahdollistaa pitkän aikavälin strategioiden suunnittelun ja toteuttamisen tavalla, joka ohjaa ja tukee kunnan kestävää kehitystä. Tavoitteena on kehittää pitkän ajan tulevaisuusstrategian ensimmäinen versio vuodelle 2040, mikä tukee kuntastrategian valmistelua jo tulevalla valtuustokaudella.

Tulevaisuusjaoston jäsenet:
Sami Mähönen, puheenjohtaja
Pertti Granqvist
Antti Kela
Ronja Kettukangas
Heidi Kotilainen
Sirpa Lipponen
Kari Partanen
Jouni Ponnikas
Kerttu Ronkainen
Elsi Tolonen
Kukka-Maaria Pyykönen, hyvinvointikoordinaattori

Lisätietoja tulevaisuusjaoston työstä ja tavoitteista antavat:
Tulevaisuusjaoston puheenjohtaja Sami Mähönen, puh 040 540 3525, sami.mahonen@outlook.com
Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen, puh 044 750 2111, mika.kilpelainen@sotkamo.fi