Sotkamon kunnan työyhteisöhanke on käynnistynyt

Odotettu Sotkamon kuntaorganisaation Arki-innovatiivisuudella yhdessä ohjautuvuutta Sotkamoon -työyhteisöhanke on käynnistynyt. Hankkeen kohderyhmänä on koko Sotkamon kuntaorganisaation jäsenet. Hankkeen tavoitteena on lisätä kunnan uudistumiskykyä ja kehittää arkityötä.

Tulemme kirjoittamaan blogia hankkeen tapahtumista. Voit seurata niitä täältä Sotkamon kunnan verkkosivuilta.

Kerro näkemyksiäsi Sotkamon kunnan liikuntapaikkojen kehittämiseksi

Sotkamon kunta / Liikuntapalvelut on käynnistänyt liikuntapaikkasuunnitelman laatimisen. Osana suunnitelman laatimista luodaan kyselyt asukkaille, urheiluseuroille ja päättäjille. Lisäksi haastatellaan matkailuyrittäjiä. Kyselyiden ja haastattelujen avulla kartoitetaan, millaisia liikuntaolosuhteita ja -palveluita Sotkamon kunnassa tulisi kehittää seuraavien vuosien aikana.

Kaavoituskatsaus 2021

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

Kainuu siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen – Sotkamon kunta jatkaa jo aiemmin käyttöönotettuja kiihtymisvaiheen toimenpiteitään

Kainuun alueellinen koronakoordinaatioryhmä ja Kainuun kunnat ovat todenneet Kainuun olevan koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Edeltävän viikonlopun ja alkuviikon aikana uusia tartuntoja on todettu 22, joista suurin osa liittyy kajaanilaisen kuntoutuskodin tartuntaketjuun. Tämän lisäksi tartuntoja on todettu ulkomailta palanneilla henkilöillä. Tartunnoista pystytään edelleen jäljittämään 100 %. Sotkamossa ei ole todettuja uusia tartuntoja.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on edelleen voimassa. Lisäksi samaa rajoitusta suositellaan vahvasti noudattamaan myös yksityistilaisuuksien osalta.