Schroderus Eero

Hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ri
Eläinlääkintähuolto
Hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ri vas­taa eläi­mis­tä saa­ta­via elin­tar­vik­kei­ta val­mis­ta­vien elintarvikehuoneistojen se­kä eläin­pe­räis­ten si­vu­tuot­tei­den val­von­nas­ta.