Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa

Sotkamon keskustan taajamassa Sopalanpellon alueella on todettu vesijohtoveden värihaittoja 10.4.2019 alkuillasta lähtien. Haittaa on todettu mm. Onkitien, Pilkkitien ja Sopalantien sekä Sopalan rantatien varren kiinteistöissä.
Värihaitta johtuu vesijohtoverkostoon kertyneestä rautamangaanisakasta, joka on lähtenyt liikkeelle Sopalanpellon rakennustyömaalla toteutettavien maan tiivistystöiden yhteydessä.
Värjäytynyt vesi ei ole terveydelle vaarallista, mutta sitä ei suositella käytettäväksi juoma- tai pesuvetenä.
Mikäli värjäytynyttä vettä tulee hanoista, tulee kylmää vettä laskea niin kauan että se puhdistuu. Kannattaa lukea vesimittari ennen huuhteluiden aloittamista. Kunta hyvittää hukkaan lasketun veden ilmoitusten perusteella seuraavan vesilaskun yhteydessä.
Pahoittelemme aiheutunutta haittaa

Nuuska-agenttien ohjaajakoulutus Sotkamossa 18.4.2019

EHYT ry:n tuottamassa Nuuska-agenttimallissa nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskan käytön vaikutuksista eri näkökulmista, ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä.

Kainuu: Kainuun vate on huolissaan uuden maakunnan rahoituksesta

25.2.2019 kokoontunut Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) kävi läpi uuden maakunnan koetalousarvion valmistelua. Koetalousarvion pohjalaskelmat perustuvat vuoden 2017 toteutuneisiin tilinpäätöslukuihin korotettuina vuoden 2021 kustannustasoon.