Lukion ja kirjaston hankesuunnittelun etenemisestä

Lukion ja kirjaston hankesuunnittelutyöryhmä kokoontui edellisen kerran 27.1.2021. Hankesuunnittelutyöryhmä käsitteli mm. työskentelyperiaatteita sekä tarkensi tavoiteaikataulua. Työryhmän päätöksen mukaisesti hankesuunnittelu jaetaan…

Sotkamo ensimmäisenä kuntana Kainuussa toteuttamassa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia

Sotkamon kunta on valittu kehittämään UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia ensimmäisenä Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Malli tukee kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Mallissa huomioidaan, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat.

Sotkamon kunnan työyhteisöhanke on käynnistynyt

Odotettu Sotkamon kuntaorganisaation Arki-innovatiivisuudella yhdessä ohjautuvuutta Sotkamoon -työyhteisöhanke on käynnistynyt. Hankkeen kohderyhmänä on koko Sotkamon kuntaorganisaation jäsenet. Hankkeen tavoitteena on lisätä kunnan uudistumiskykyä ja kehittää arkityötä.

Tulemme kirjoittamaan blogia hankkeen tapahtumista. Voit seurata niitä täältä Sotkamon kunnan verkkosivuilta.

Kaavoituskatsaus 2021

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

Kainuu siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen – Sotkamon kunta jatkaa jo aiemmin käyttöönotettuja kiihtymisvaiheen toimenpiteitään

Kainuun alueellinen koronakoordinaatioryhmä ja Kainuun kunnat ovat todenneet Kainuun olevan koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Edeltävän viikonlopun ja alkuviikon aikana uusia tartuntoja on todettu 22, joista suurin osa liittyy kajaanilaisen kuntoutuskodin tartuntaketjuun. Tämän lisäksi tartuntoja on todettu ulkomailta palanneilla henkilöillä. Tartunnoista pystytään edelleen jäljittämään 100 %. Sotkamossa ei ole todettuja uusia tartuntoja.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on edelleen voimassa. Lisäksi samaa rajoitusta suositellaan vahvasti noudattamaan myös yksityistilaisuuksien osalta.