Sotkamon kunta vahvistaa viestintäänsä nyt markkinointiviestinnän osalta

Sotkamon kunta on vuoden 2019 aikana tarkentanut viestintäänsä mm. yleisillä viestinnän ohjeistuksillaan. Nyt valmistuneella markkinointistrategialla ja -suunnitelmalla halutaan vahvistaa markkinointiviestintää ja luoda yhtenäinen kokonaisuus, jolla toteutetaan Sotkamon kunnan kuntamarkkinointia, ja johon voi osallistua niin kuntalaiset kuin kaikki alueen muutkin toimijat.

Sotkamon kunnan kesätyöseteli 2020

Kesätyösetelin avulla nuori saa mahdollisuuden ehkäpä ensimmäisiin työelämän kokemuksiin palkkasuhteessa. Yrityksille, yhteisöille ja yksityisille kesätyöseteli on väline palkata nuori henkilö ja saada palkkakustannuksiinsa 250€:n arvoinen etuusseteli.

Kaavoituskatsaus 2020

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).