Sotkamon kunta avaa palveluja ja julkisia sisätiloja hallitusti ja vaiheittain

Sotkamon kunta avaa palvelujaan ja julkisia sisätilojaan valtioneuvoston 4.5. linjausten mukaan hallitusti ja vaiheittain. Kunta seuraa epidemiatilannetta tiiviisti ja pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan riskit ja turvallisuusnäkökohdat. Kunta pyytää kuntalaisia jatkamaan kokoontumisrajoituksia, käsi- ja yskimishygieniaa ja turvavälejä koskevien ohjeiden noudattamista, sillä poikkeusolot ja koronavirusepidemia eivät ole päättyneet.

Kansalaisopistossa suunnitellaan korvaavia tunteja kompensoimaan koronakevään keskeytyneitä kursseja

Valtioneuvoston antamien suositusten ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätösten mukaisesti Sotkamon kunnan kansalaisopiston lähiopetus keskeytettiin maaliskuussa 2020. Toimenpiteellä haluttiin ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Käynnissä olleiden kansalaisopiston kurssien jatkaminen etäopetuksen keinoin ei ollut mahdollista lukuun ottamatta muutamia taiteen perusopetuksen kursseja. Sotkamon kunnan sivistyslautakunta päätti 16.4.2020 kokouksessaan, ettei kurssimaksuja hyvitetä kesken jääneiden kurssien osalta.

Kainuun Museo tallentaa ihmisten luontosuhdetta poikkeustilanteessa – vastaa kyselyyn

Koronavirus on aiheuttanut Suomessa ja maailmalla harvinaisen poikkeustilanteen, joka on monin tavoin vaikuttanut ihmisten arkipäivän elämään ja esimerkiksi vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Koska harrastusmahdollisuudet ovat nyt huomattavasti aikaisempaa suppeammat, ovat monet löytäneet tiensä luontoon. Monet luontokohteet houkuttelevat kävijöitä nauttimaan kevään tulosta myös näin poikkeusaikana, ja paikoin kohteet ovat jopa ruuhkautuneet kävijämäärien huiman kasvun seurauksena.