Kainuu: Ohjausryhmä päätti maakuntakonsernin jatkovalmistelusta

Kainuun maakunta- ja sote-uudistuksen ohjausryhmä päätti jatkaa uuden maakunnan konsernirakenteen valmistelua. Jatkovalmistelussa tarkennetaan poliittisten toimielinten tehtäviä, rooleja ja päätösvaltaa. Maakuntaviraston osalta tarkennetaan strategisten toimintojen, konsernipalveluiden, sote- järjestämistoimintojen ja elinvoimatoimintojen tehtäviä ja henkilöstömitoitusta. Tavoitteena on käynnistää näiltä osin maakunnan hallintosäännön ja henkilöstön sijoittamissuunnitelman valmistelu.

Kainuun HB-kokeilun info- ja keskustelutilaisuudet palveluntuottajille

Kainuussa toteutetaan sosiaalihuollon valinnanvapauteen liittyvä henkilökohtaisen budjetin (HB) kokeilu osana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Kokeilun kohderyhmänä ovat ikäihmiset, vammaiset ja kehitysvammaiset, joille voidaan myöntää palvelusetelillä tuotettua kotihoitoa, omaishoidon vapaata, henkilökohtaista apua ja kylvetyspalvelua tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. HB sopii asiakkaille, joilla on jatkuva ja laaja-alainen tuen ja palvelujen tarve ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hankkimaan palvelunsa.

Tiedote raivaustöistä Vuokatinvaaran reiteillä

Viime talven tykkylumi tuhoja on raivattu Vuokatinvaaran reiteillä. Reiteistä on raivattu kokonaan Eino Leinon ja Sapporon polku. Liikkuminen poluilla onnistuu nyt entiseen malliin. Puut poluilta on sahattu ja siirretty polun sivuun.
Raivaus työt jatkuvat UKK-vaellusreitillä Vuokatinvaaran parkkipaikalta etelään päin. Myös latupohjaa on raivattu metsäkoneen voimin Vuokatinvaaralla Vaaran kilpalatujen osalta.
Reiteillä liikkuessa muista kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen liikkumisessa!
Huomioi, että osalla reiteistä voi olla edelleen kaatuneita puita ja varo työntekijöitä sekä työkoneita reiteillä.

Vuokattiin suurinvestointi, uusi jäähalli täydentämään Vuokatti Areenaa

Vuokatin urheiluopiston ympäristöön valmistellaan uutta Vuokatti Areenaa, jossa nykyinen urheiluhalli, uimahalli sekä nyt uutena hankkeena rakennettava kahden jään jäähalli muodostavat yhden toimivan kokonaisuuden. Vuokatti Areena on Vuokatti Olympic Training Centerin keskipiste.

Hankkeessa aloittaa 1.10. koordinaattorina Janne Leskinen. Leskinen on entinen alppihiihtäjä ja Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja. Viimeisimmäksi hän on työskennellyt Lahden MM2017 –kisojen pääsihteerinä.

Lue lisää aiheesta oheisesta tiedotteesta!

Kuulutus asemakaavan vireilletulosta

KUULUTUS ASEMAKAAVAN VIREILLE TULOSTA ( MRL 62 ja 63 §, MRA 30 § )

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan seuraavan asemakaavan vireilletu-losta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta:

- Terveyskeskuksen ympäristön asemakaavan muutos. Suunnittelualue sijaitsee Pirttijärvensalmen rannalla Siltapolun, Rantatien, Keskuskadun, Sepänkujan ja Kainuuntien rajaamalla alueella. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 6, 208 ja 209 sekä näihin rajoittuvia katu-, puisto- ja venevalkama-alueita.

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet -sivuilla 11.8.2017 lähtien. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Mahdolliset hanketta koskevat mielipiteet on toimitettava kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 11.8.2017

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tiedote 9.6.2017 – Naapurinvaaran luonto- ja kulttuuripolun käyttörajoitus

Naapurinvaaran luonto- ja kulttuuripolku kulkee Sotkamossa alueella, joka on Suomessa harvinainen perinnemaisema. Alueen säilyttämiseksi ainutlaatuisena alueita hoidetaan laiduntamalla. Laiduntavat eläimet ovat uhanalaista Itäsuomen karjaa (kyyttöjä) sekä Aberdeen Angus –rotuisia lehmiä, vasikoita ja sonni. Laiduntamiselle on ELY-keskuksen lupa.