Sotkamon kunta vahvistaa viestintäänsä nyt markkinointiviestinnän osalta

Sotkamon kunta on vuoden 2019 aikana tarkentanut viestintäänsä mm. yleisillä viestinnän ohjeistuksillaan. Nyt valmistuneella markkinointistrategialla ja -suunnitelmalla halutaan vahvistaa markkinointiviestintää ja luoda yhtenäinen kokonaisuus, jolla toteutetaan Sotkamon kunnan kuntamarkkinointia, ja johon voi osallistua niin kuntalaiset kuin kaikki alueen muutkin toimijat.