Sotkamo allekirjoitti innovaatioekosysteemisopimuksen

Valtio on solminut 16 kaupunkiseudun kanssa innovaatiotoimintaa vahvistavat sopimukset. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Sopimusten sisällöt perustuvat kaupunkiseutujen paikallisiin vahvuuksiin, mutta ne kaikki liittyvät laajoihin ajankohtaisiin teemoihin, joita ovat vähähiilisyys, digitaalinen teknologia sekä hyvinvointi ja terveys.

Valtion ja kaupunkien ekosysteemisopimukset allekirjoitettiin sopimusten julkistamistilaisuuden yhteydessä tiistaina 9. helmikuuta.

–        Ekosysteemisopimukset ovat mitä parhain esimerkki kaupunkien ja valtion toimivasta ja vaikuttavasta kumppanuudesta. Sopimuksilla on merkitystä uuden innovaatiolähtöisen kasvun luomisessa Suomeen erityisesti tämänhetkisessä tilanteessa, jossa uutta korkeaan osaamiseen perustuvaa kasvua tarvitaan, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta ovat mukana sopijaosapuolina Kajaanin seudun ekosysteemisopimuksella. Ekosysteemisopimus tukee Kajaanin seudun innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Toimenpiteet kohdistuvat pitkäjänteisesti valittuihin painopistealueisiin ja ne valmistellaan yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa. Kajaanin mittaustekniikan ja data-analytiikan osaamisen ja Vuokatin liikuntateknologian osaamisen yhdistävänä rajapintana sopimuksessa ovat liikunta- ja hyvinvointialan data ja mittaukset.

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen: ”Kajaanin ja Sotkamon kuntayhteistyö on viime vuosina tiivistynyt ja lisääntynyt ja löytänyt toimivat kanavat. Innovaatioyhteistyö CEMIS:ssä on yksi sellainen hyvä ja toimiva. Olen tyytyväinen, että Vuokatin liikunta-alan huippuosaaminen on tunnistettu ja tunnustettu myös ekosysteemisopimuksessa. Mielenkiintoista on nähdä, mitä tuloksia uusi avaus urheilun ja hyvinvoinnin dataan tuottaa. Jyväskylän yliopistolla ja sen Vuokatin yksiköllä on tavoite ottaa siinä johtava kansallinen rooli, ja Sotkamon kunta tukee tavoitetta.”

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen 044 7502 111
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 044 7100 303
Professori Vesa Linnamo, Jyväskylän yliopisto 040 5044 800