Kuvituskuva lasten lumileikeistä.

Sotkamo selvittää keinoja ja menetelmiä lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi

Sotkamon kunta on käynnistänyt vuoden 2021 alussa esiselvitystyön tutkiakseen laajemmin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Esiselvitystyö tarkastelee alueen toimijoiden, kuten koulujen, varhaiskasvatuksen, nuorisotyön ja lapsiperheille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalveluiden näkemyksiä palvelujärjestelmän toimivuudesta, tarpeista ja hyvinvointiin liittyvistä huolista.

Esiselvitystä työstää Leivolan koulunjohtajan virastaan virkavapaalla oleva Elisa Komulainen. Esiselvitystyön pääasiallinen kohdejoukko on 0 – 15 vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Selvitystyössä muodostetaan kokonaiskuva kohderyhmän tämänhetkisestä hyvinvoinnin tilasta (mm. kouluterveyskyselyiden avulla), olemassa olevista tukimuodoista ja etsitään valtakunnallisesti hyväksi todettuja ennaltaehkäiseviä malleja hyvinvoinnin tukemiseksi:

”Suomessa on jo toiminnassa tai kehitteillä malleja siitä, kuinka hyvinvointia voidaan tukea ja vahvistaa ennaltaehkäisevästi. Emme kuitenkaan ole tietoisia kaikista niistä moniammatillisista tukimuodoista ja toimista, joita voisimme tälle kohdejoukolle tarjota. Hankkeen yksi tärkeä tehtävä on nostaa toimijoiden välinen yhteistyö tiiviimmäksi ja etsiä keinoja sen vahvistamiseksi”, kommentoi Elisa Komulainen esiselvitystyön kokonaisuutta.

Painopiste esiselvitystyössä kohdistuu ennaltaehkäisevään toimintaan. Esiselvitystyö tuo Sotkamon kunnalle tarkasteluun toimenpidekokonaisuuden kohdejoukon hyvinvoinnin lisäämiseksi ja luo perustan jatkotoimenpiteiden suunnittelulle. Näiden jatkotoimenpiteiden ja mm. “Lapsiystävällinen kunta”-mallin avulla Sotkamon kunta haluaa aktiivisesti parantaa ja edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja siihen tähtääviä palveluita.

Esiselvityksen on määrä olla valmis toukokuun loppuun mennessä. Esiselvitystyön taustalla ovat huoli sotkamolaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä valtuustoaloite aiheesta.

Lisätietoja:
Elisa Komulainen
elisa.komulainen@sotkamo.fi
0447502016

Ville Manninen
kasvatusjohtaja
ville.manninen@sotkamo.fi
0447502298