Näkymä Vuokatinvaaralta kohti Nuasjärveä.

Sotkamon kunnan maankäyttöjaosto esittäytyy

Sotkamon kunnassa on jaostoja, jotka kehittävät ja suunnitelmallistavat kunnan toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa. Jaostoilla ei ole itsenäistä päätöksentekoa, mutta niillä on keskeinen rooli muun muassa kuntastrategian toimenpiteistämisessä. Jaostoja on neljä: työllisyys-, elinvoima-, maankäyttö- ja hyvinvointijaosto, joihin kunnanhallitus on nimennyt jäsenet ja puheenjohtajat.
Kevään aikana julkaisemme juttusarjan jaostoista ja niiden toiminnasta. Ensimmäisenä esittelemme maankäyttöjaoston.

Maankäyttöjaosto on kunnanhallituksen asettama työryhmä tukemaan Sotkamon kunnan maankäytöllisiä työvirtoja. Maankäyttöä ohjaa kunnan maankäyttöpoliittinen ohjelma, sekä kunnan lakisääteiset kaavoitukseen, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät tehtävät. Jaoston puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pentti Vihanto ja sihteerinä kaavoittaja Juha Kaaresvirta. Muut jäsenet ovat Mirva Heikkinen, Janne Hyvönen, Osmo Polvinen ja Minna Ronkainen. Lisäksi jaoston kokouksiin ovat osallistuneet aktiivisesti kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat.

Toimikaudellaan maankäyttöjaosto on ohjannut maankäyttöpoliittisen ohjelman pelisääntöjen mukaisesti kunnan maanhankintaa, maanluovutuksia, kaavoitusta ja kaavojen toteuttamista, sekä maankäyttösopimuksia. Kirkonkylän Master Plan työhön liittyvä Sotkamon kirkonkylän Kainuuntien varren taajamakuvallinen tarkastelu toteutettiin FCG (Finnish Consulting Group) toimesta. Keskeisinä esityksinä kirkonkylän elinvoiman lisäämiselle taajamakuvallisessa tarkastelussa tuotiin asumistiheyden nostaminen rakennusten kerroskorkeutta kasvattamalla ja rakentamista tiivistämällä. Viihtyisyyttä lisääviä toimia kuten torialueen ehostamista, reittien selkeyttä, lasten leikkipaikkaa, sekä levähtämispaikkoja tulisi alueella kehittää. Suurin haaste on pysäköinnin järjestäminen palvelemaan runsastuvia kirkonkylän asukkaita, sekä palveluiden käyttäjiä ja tapahtumavieraita. Kirkonkylän Master Plan hyväksytään kunnanvaltuustossa.

Kaavoituksen painopistealueita ovat olleet Leivolanlahden uusi asuinalue, Maisemakallion uusi lomarakennusalue ja Akkoniemen asemakaavan muutos. Raakamaanhankintaa kunta on tehnyt Leivolanlahden ja Maisemakallion uusilta kaava-alueilta sekä Sopalan alueelta. Lisäksi on hankittu pienempiä kaavojen toteutukseen liittyviä maa-alueita sekä ostamalla että maankäyttösopimuksiin perustuvin luovutuksin eri puolilta Sotkamoa. Vuoden 2022 aikana kunta on hankkinut maata yhteensä 47,19 ha.

Maankäyttöjaosto on linjannut toimintaperiaatteita liittyen mm. Katinkullan alueen maanvaihtoihin, kirkonkylän itäpuolisen alueen asemakaavoitukseen ja maankäyttösopimuksiin, reittien toteutukseen ja useisiin muihin maankäyttöön liittyviin kysymyksiin. Lähitulevaisuuden linjauksia maankäyttöjaosto tekee Särkisen ympäristön ja Kaarreniemen entisen taimitarhan alueen kehittämiseksi.