Kuvituskuva.

Sotkamon kunnan työyhteisöhanke on käynnistynyt

Odotettu Sotkamon kuntaorganisaation Arki-innovatiivisuudella yhdessä ohjautuvuutta Sotkamoon -työyhteisöhanke on käynnistynyt. Hankkeen kohderyhmänä on koko Sotkamon kuntaorganisaation jäsenet. Hankkeen tavoitteena on lisätä kunnan uudistumiskykyä ja kehittää arkityötä.

Tulemme kirjoittamaan blogia hankkeen tapahtumista. Voit seurata niitä täältä Sotkamon kunnan verkkosivuilta.

Tässä hieman perustietoa hankkeestamme:

Ympäristön, talouden ja väestön kehitys sekä lainsäädännön uudistuminen asettavat julkiselle sektorille muutospaineita, jotka vaikuttavat myös Sotkamossa. Tämän lisäksi on todettu, että Sotkamon kuntaorganisaatiossa tulee vahvistaa osa-alueita työhyvinvoinnista, esihenkilötyöstä, johtamisesta ja yhdessä ohjautuvuudesta.  

Hankkeen tavoitteena on luoda koko kuntaan vahva yhdessä ohjautumisen ja tekemisen kulttuuri, jonka tukevana pohjana on valmentava johtajuus. Hankkeen aikana ylin johto ja esihenkilöt saavat lisää valmiuksia johtajana kehittymiseen, oman hyvinvoinnin lisäämiseen, parempaan työkykyjohtamisen, johtamiskulttuurin kehittämiseen ja uudistavan kulttuurin mahdollistamiseen. Hankkeessa on tarkoitus tuottaa keinoja, menetelmiä ja työtapoja, joilla henkilöstöä haastetaan ja tuetaan uudistamaan omaa ja koko organisaation toimintaa. Samalla vahvistetaan muutosjoustavuutta organisaatiossa ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä. 

Hankkeen avulla edistämme henkilöstön hyvinvointia ja sujuvampaa työntekemistä sekä vahvistamme henkilöstön avointa suhtautumista kunnan toiminnan muutokseen. Hankkeen aikana pyritään siihen, että kunnassa arki-innovatiivinen työskentely ja kokeilukulttuuri lisääntyvät kaikilla tasoilla ja se lisää kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. 

Hanke kestää 1,5 vuotta ja siihen on saatu Työelämän kehittämisrahaa Kevalta.