Yleistiedotteen artikkelikuva

Sotkamon kunnan vanhoja pöytäkirjoja saa tietopyynnöllä

Sotkamon kunta tehostaa tiedonhallintaa ottamalla käyttöön yhden päätöspöytäkirjojen tietopalvelu. Toimenpide tuo kunnalle kustannussäästöjä ja tekninen toteutus on yksinkertaistuu. Tulevaisuudessa kuntalaiset voivat seurata päätöksentekoa muun muassa verkossa julkaistavista esitys- ja pöytäkirjoista, ja vanhat pöytäkirjat ovat sujuvasti saatavilla tietopyynnöllä.

Sotkamon kunnalla on ollut käytössään kaksi alustaa, jonka kautta esityslistoja ja pöytäkirjoja on voinut tarkastella. Teknisistä syistä ei ole enää järkevää ylläpitää kahta alustaa, jonka vuoksi joudumme päättämään toimielinten vanhojen esityslistojen ja pöytäkirjojen tietopalvelun verkkosivuilla vuoden 2024 alusta. Kyseessä on vanhalla alustalla toimiva palvelu, jossa on nähtävillä kokousasiakirjoja ajalta 1.1.2019-30.8.2022. Muutoksella Sotkamon kunta säästää myös kustannuksissa.

Sotkamon kunta edistää avoimuutta monilla eri keinoin. Asiakirjojen julkisuus määritellään laissa. Sotkamon kunta muistuttaa, että vanhoja toimielinten pöytäkirjoja saa luettavakseen tietopyynnöllä. Toimielinten pöytäkirjat ovat pysyvästi säilytettävää aineistoa ja niitä saa nähtäväkseen jättämällä rajatun ja vapaasti luonnostellun tietopyynnön kunnan kirjaamon sähköpostiin kirjaamo@sotkamo.fi tai toimittamalla pyynnön kirjeenä virastotalon asiakaspalvelupisteeseen. Tuoreempia esityslistoja ja pöytäkirjoja (1.9.2022 alkaen) pääsee edelleen katsomaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sotkamo.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/.

Tietopyynnöt osoitetaan Sotkamon kunnan kirjaamoon

Lisätietoja

Boren Riikka

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Yleishallinto, hallintopalvelut ja keskitetyt henkilöstöasiat