Päätöstiedotteen kuvituskuva

Sotkamon kunnanhallituksen 13.12.2023 päätöstiedote

Kunnanhallitus kokoontui keskiviikkona 13.12.2023 ennen kunnanvaltuuston kokousta. Kunnanhallituksen esityslistalla käsiteltiin mm. Leivolanlahden tonttien myyntiä ja vuokrausta, tulevaisuusjaoston nimeämistä sekä Syntiniemen alueen vuokrausta.

Leivolanlahden asuinalueelle on asemakaavassa määritelty yhteensä 20 tonttia omakotitalo-/ paritalorakentamiseen sekä kaksi asuinpientalojen rivitalorakentamiseen. Alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen on tarkoitus käynnistyä kevättalvella 2024 ja valmistua alkusyksystä samana vuonna siihen vaiheeseen, että rakentajat pääsisivät tonteille. Kunnanhallitus päätti tonttien hinnoitteluperusteista. Alueen omakotitalotonttien hinnoittelu on 20 000-37500 €, korttelin 368 rivitalotontin hinta on 40 000 €.

Kunnanhallitus päätti vuokrata noin 2,0 hehtaarin alueen kiinteistöstä Toivoniemi 1500 euron vuosivuokralla, jota tarkistetaan vuosittain elin-kustannusindeksiä vastaavaksi. Vuokrauksen edellytyksenä on Terveysmetsä -hankkeen toteutuminen. Syntiniemen alue on tarkoitus vuokrata ensisijaisesti Terveysmetsä -hankkeen myötä tehtävien rakennelmien toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi, mutta alueen hallinta mahdollistaa myöhemmin muidenkin alueen virkistyskäyttöä palvelevien toimenpiteiden tekemisen.

Tulevaisuusjaosto tuli kunnanhallituksen nimeämäksi toimikaudelle 1.1.2024-31.5.2025. Jaoston tehtävänä on erityisesti poikkihallinnollinen ennakointi- ja tulevaisuustyö muun muassa trendejä ja megatrendejä sekä erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita tutkimalla, strategiasuunnittelulla, yhteistyöllä ja päätöksentekoa tukemalla. Kunnanhallitus nimesi tulevaisuusjaostoon puheenjohtajaksi Sami Mähönen sekä jäseniksi Sirpa Lipponen, Jouni Ponnikas, Kari Partanen, Ronja Kettukangas, Pertti Granqvist, Heidi Kotilainen, Antti Kela, Kerttu Ronkainen nuorisovaltuuston edustajana ja lisäksi toinen nuorisovaltuuston nimeämä jäsen. Vastaava toimihenkilö jaostossa on Kukka-Maaria Pyykönen. Jaoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen- ja kunnanvaltuuston puheenjohtajalla sekä kunnanjohtajalla. Tulevaisuustyöryhmän perustaminen on käynnistyi valtuustoaloitteesta.

Lisäksi kunnanhallitus päätti hyväksyä ympäristö- ja teknisen lautakunnan ehdotuksen Iljanan ranta-asemakaavan hyväksymisestä ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi sekä päätti poistaa tileiltä saamiset, joita ei ole ulosottoteitse pystytty perimään tai joiden periminen muista syistä ei ole mahdollista. Myös vuoden 2023 talouslainatarjoukset olivat kunnanhallituksen käsittelyssä ja OP-Kainuun lainatarjous tuli hyväksytyksi.

Lisätietoja

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka