Kunnanhallituksen päätöstiedote 19.3.2024

Sotkamon kunnanhallituksen 19.3.2024 päätöstiedote

Tiistaisessa kunnanhallituksen työjärjestyksessä käsiteltiin pitkä asialista kunnan asioita. Esityslistalla oli muun muassa kuntalais- ja valtuustoaloitteita, Maisemakallion tonttien hinnoittelua ja Kestävä kuntatalous -ohjelmaa.

Kunnanhallitus käsitteli useita kuntalais- ja valtuustoaloitteita, jotka siirtyvät kunnanhallituksen käsittely jälkeen kunnanvaltuusotolle hyväksyttäväksi. Kuntalaisaloitteet koskivat D-vitamiinilisän tarjoamista kaikille varhaiskasvatus- ja peruskouluikäisille lapsille, hidastetta Hakalantielle Vuokattiin, aallonmurtajaa ja muuta parantelua Uimatien venerantaan, koirapuistoa Vuokattiin itärinteiden yhteyteen ja Ratatien muuttamista pihakaduksi. Valtuustoaloitteet puolestaan käsittelivät Sotkamoon muuttavien lapsiperheiden muuttotukea, Sotkamon maaseutukylien Masterplan:a sekä oppilaiden vanhojen ehjien ja toimivien Chromebook-laitteiden lahjoittamista Ukrainaan. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloitteet ovat asianmukaisesti käsitelty ja niistä on annettu riittävä selonteko.

Kunnanhallitus päätti Maisemakallion tonttien hinnoittelusta. Kortteleiden 896 ja 897 hinnaksi määräytyi 27 000 €, korttelit 805, 898 sekä 899 hinnaksi 35 000 € sekä 806 kortteli hinnaksi 40 000 €. Ostamisen vaihtoehtona tontin voi myös vuokrata. Lomarakennuspaikat vuokrataan 50 vuoden vuokrasopimuksella. Vuosivuokra on 5 % luovutushinnasta, ja vuokra tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutokseen perustuen. Tontti on mahdollista ostaa sen jälkeen, kun päärakennus on rakennusvalvonnan lopputarkastuksessa hyväksytty. Päärakennuksen on oltava kooltaan vähintään 75 krs-m². Tontit tulevat haettavaksi huhtikuussa 2024. Maisemakallion alueelle on yhteensä 29 lomarakennustonttia. Alueelle saa rakentaa myös toimistotiloja. Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy keväällä 2024 valmistuen suunnitelmien mukaisesti syksyllä 2024, jolloin rakentajat pääsisivät tonteille.

Kestävä kuntatalous -ohjelman käynnistäminen hyväksyttiin kunnanhallituksessa. Ohjelman tavoitteena on tarkastella kuntataloutta sekä sen tämän hetken ja tulevaisuuden rakenteita huomioiden tulorahoitus ja toimintakustannusten kehitys. Kunnanhallitus tulee valitsemaan ohjelmalle ohjausryhmän, joka tarkentaa mm. ohjelman tavoitteita, aikatauluja ja työskentelymalleja.

Kunnanhallitus päätti ostaa kiinteistön Ainonrinne 371 300 eurolla. Kaupan kohteena oleva kiinteistö on osoitettu Itärinteiden asemakaavassa matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Kunta on aikaisemmin hankkinut samalta asemakaava-alueelta maa-alueen, jota Ainonrinteen maa-alue osaltaan täydentää.  

Europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina 9.6.2024. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.-4.6.2024. Yleiseksi ennakkoäänestyspaikoiksi kunnanhallitus päätti kunnanviraston, Vuokatin urheilutalon ja torilla Osuuspankin talon, joiden lisäksi äänestysbussi on käytössä. Varsinaiset äänestyspaikat vaalipäivänä 9.6. ovat Sotkamon lukiolla, Tiilikankaan päiväkodilla, Vuokatin urheilutalolla ja Naapurinvaaran koululla.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi ympäristö- ja teknisen lautakunnan ehdotuksen uusien vesiosuuskuntien liittymisestä kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta ja esittää kunnanvaltuustolle vesihuoltoalueen toiminta-alueen laajentamista. Myös Sata C Oy:lle päätettiin vuokrata n. 30m² määräala Sivakan kiinteistöstä vaihtuvasisältöisen LED-mainostaulun sijoituspaikaksi. Kajaanin 4H-yhdistyksen oikaisuvaatimus vuoden 2024 yleishyödyllisiä toiminta-avustuksia koskien päätettiin hylätä perusteettomana.

Lisätietoja

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka