Talvinen kuvituskuva päätöstiedotteesta.

Sotkamon kunnanhallituksen 21.11.2023 päätöstiedote

Kunnanhallitus kokoontui tiistaina käsittelemään kuntalaisaloitteita, valtuustoaloitteita ja talousarviota.

Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman tämän hetken tilannetta. Toimialat esittelivät kunnanhallitukselle talousarvion valmistelun tilanteen ja investointiehdotukset suunnitelmakaudelle 2024-2026. Seuraavan kerran kunnanhallitus käsittelee talousarviota 4.12.2023.

Kunnanhallitus käsitteli useita kuntalais- ja valtuustoaloitteita, jotka siirtyvät kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kuntalaisaloitteet koskivat uutta koirapuiston perustamista, Suoperän kentän päivitystä ja Hiukan ulkokuntosalin perustamista. Valtuustoaloitteet käsittelivät Sotkamon ystävyyskunnan Isny im Allgäun kanssa tehtävän yhteistyön laajentamista ja yhteistyön tuomista laajemmin kuntalaisten ulottuville, Kainuun yliopisto -hankkeen perustamista yhdessä Kajaanin kanssa, uutta virkistyskalastuspaikkaa, jätteiden keräyspisteitä, perheiden ennaltaehkäisevää palveluseteliä, kulttuuriin kohdennettavia määrärahoja ja liikuntapaikkaselvitystä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloitteet ovat asianmukaisesti käsitelty ja niistä on annettu riittävä selonteko.

Sotkamon kunnan liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma vuosille 2024 – 2030 tuli kunnanhallituksen osalta hyväksymäksi. Suunnitelma-asiakirja on vuosittaisten investointipäätösten ja muiden toimenpiteiden suuntaamista edesauttava strategisia linjauksia sisältävä asiakirja. Valmistelu käynnistyi vuonna 2021 ja sitä on jatkettu syksyllä 2023. Kunnanhallituksen hyväksynnän jälkeen asiakirja siirtyy kunnanvaltuustolle lopulliseen hyväksyntään.

Lisäksi kunnanhallitus päätti vuoden 2024 presidentinvaalien sosiaalihuollon toimintayksiköiden osalta, että laitosäänestyspaikkoja ovat Palvelukeskus Himmelissä, Sotkamon terveyskeskussairaalassa, Attendo Sotkamonhelmessä ja Mainiokoti Tipaksessa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkautumisesta kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toteaa osittain vapaaehtoisen (mm. hallinnon tukipalvelut) kuntayhtymän lakanneen 1.1.2023 alkaen.

Lisätietoja

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka