Päätöstiedote 22.8.2023

Sotkamon kunnanhallituksen 22.8.2023 päätöstiedote

Kunnanhallituksen uuden kauden ensimmäinen kokous pidettiin tiistaina 22.8. Kokousasiat käsittelivät järjestäytymispykälien lisäksi muun muassa Sotekeskus 1 -hankkeen rakennuslupapäätökseen liittyvää vastinetta hallinto-oikeudelle ja määräalan ostamista urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelta Vuokatin yleiskaava-alueelta.

Kunnanhallitus päätti ostaa lähes 11 ha:n määräalan Vuokatin yleiskaava-alueelta urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Kaupan kohteena oleva määräala on yhtenä vaihtoehtona yleisurheilukentän sijoituspaikkaa selviteltäessä. Kunnan urheilu- ja liikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä tarkastellaan kuluvan vuoden aikana valmistuvassa liikuntapaikkaselvityksessä.

Kunnanhallitus käsitteli Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle annettavaa vastinetta Sotekeskus 1 -hankkeen rakennuslupapäätöksestä. Kunnanhallitus katsoi, ettei sillä ole lisättävää ympäristö- ja teknisen lautakunnan 16.2.2023 tekemään rakennuslupapäätökseen ja sen perusteisiin. Kunnanhallitus toteaa, että ympäristöteknisen lautakunnan päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa, päätöksentekoon ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Kunnanhallitus katsoo, ettei valitus anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Lisäksi kunnanhallitus toivoo, että hallinto-oikeus antaisi asiaan liittyvän lopullisen ratkaisun mahdollisimman nopeasti, koska kyseinen rakennushanke on yhteiskunnallisesti merkittävä ja muutoinkin erittäin tarpeellinen.

Kimmo Laasonen on pyytänyt eroa ympäristö- ja teknisen lautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää eron ja valitsee uuden varajäsenen ympäristö- ja tekniseen lautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle 31.5.2025 saakka.

Edustajat yhtiöiden päättäviin elimiin ja kunnallisiin- ja maakunnallisiin yhdistyksiin toimikaudelle 1.8.2023-31.5.2025 tuli kunnanhallituksen valitsemiksi seuraavasti:

 • Kiinteistö Oy Sotkanmaa yhtiökokousedustaja Mika Kilpeläinen
 • Kiinteistö Oy Sotkanpesä yhtiökokousedustaja Mika Kilpeläinen
 • Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajat Harri Helenius, Hannu Tervonen ja Päivi Huotari
 • Loiste Oy yhtiökokousedustaja Juho Lukkari
 • Vuokatin Matkailukeskus Oy yhtiökokousedustaja Jouko Korhonen, varalla Matti Lukkari
 • Kiinteistö Oy Vuokattikeskuksen yhtiökokousedustaja Unto Väisänen
 • Katin Golf Oy yhtiökokousedustaja Mika Kilpeläinen
 • Lumilautatunneli Oy yhtiökokousedustaja Mika Kilpeläinen
 • Jäähalli Oy yhtiökokousedustaja Mika Kilpeläinen
 • Kainuun Korkeakouluyhdistyksen vuosikokoukset Anne Lukkari, varalla Piia Määttä
 • Osakaskunnat Janne Hyvönen, varalla Heidi Kotilainen
 • Lasten- ja nuorten palvelutyöryhmä Unto Väisänen
 • Teatteriasiainneuvottelukunta Merja Ojalammi, Marko Karvonen

Lisäksi kunnanhallitus nimesi seuraavat edustajat:

 • Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymähallitukseen 2023-2025 toimikaudelle Kalevi Valtasen ja varajäseneksi Vesa Mäkipään.
 • Vanhus- ja vammaisneuvostoon valittiin Tarja Pääkkönen (Kainuun hva, vammaispalvelut), Eija Zitting (Kainuun hva, ikäihmistenpalvelut), Eine Pääkkönen (Eläkeliiton Sotkamon yhdistys ry.), Tuula Rossi-Määttä (Sotkamon Diabetesyhdistys ry.), Jari Ohtonen (Sotkamon Eläkeläiset ry.), Tuula Korhonen (Sotkamon Helluntaiseurakunta), Kalevi Valtanen (Sotkamon Hengitysyhdistys ry.), Merja Kaipainen (Sotkamon Kehitysvammaisten Tuki ry.) ja Aila Madetoja (Sotkamon Kuulo ry.) Kunnanhallituksen edustajana vanhus- ja vammaisneuvostossa toimii Hannu Korhonen.
 • Sotiemme veteraanien perinnetyön neuvottelukuntaan nimettiin 1.8.-2023-31.5.2025 toimikaudeksi kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen, Kainuun sotilaspoikien perinnekillasta Asko Tolonen, Sotkamon seurakunnan veteraaniyhdyshenkilö Antti Lankinen, Sotkamon Reservin upseerit ry:stä Pertti Schroderus, Sotainvalidien veljesliitosta ja Reserviläiset ry:stä Kalevi Valtanen, Rintamaveteraaneista Veikko Rusanen ja Kainuun sota-orvot ry:stä Aulis Kortelainen.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen esitys- ja pöytäkirjat viedään kunnan verkkosivuille yleisesti nähtäville. Kunnanhallituksen edustajaksi sivistystoimen lautakuntaan nimettiin Hannu Korhonen ja ympäristö- ja tekniseen lautakuntaan Riikka Huotari.

Lastaajantien katualuekorvaukset päätettiin maksaa korvaukseen oikeutetuille kiinteistön omistajille. Heinämäen kyläseura sai jatkoa kylätalon maapohjan vuokrasopimukseen 31.5.2055 saakka. Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa Kiinteistö Oy Sotkanpesälle konsernilainatarjouksen.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111