Kunnanhallituksen päätöstiedote 4.12.2023

Sotkamon kunnanhallituksen 4.12.2023 päätöstiedote

Kunnanhallitus kokousti maanantaina ja asialistalla käsiteltiin muun muassa tulevan vuoden talousarviota sekä kunnan ja Vuokatin säätiön välistä maanvaihtosopimusta.

Kunnanhallitus käsitteli Sotkamon kunnan talousarviota vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2025-2026. Vuonna 2024 tilikauden tuloksen arvioidaan olevan -3,6 miljoonaa euroa alijäämäinen, vuonna 2025 864 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2026 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kunnan investointimenot tulevat olemaan talousarviovuonna 2024 edelleen huomattavan suuret. Vuoden 2024 investoinnit ovat bruttomääräisesti lähes 40 miljoonaa euroa, vuonna 2025 noin 13 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 noin 10 miljoonaa euroa. Merkittäviä, vuonna 2024 edistettäviä ja toteutettavia elinvoimakokonaisuuksia ovat uusi yläkoulu sekä uusi lukio- ja kirjastorakennus. Investointien tarkoituksena on vahvistaa kunnan peruspalveluja sekä alueen kokonaisvaltaista elinvoimaa. Kunnan taseessa arvioidaan olevan kumulatiivista ylijäämää vuoden 2024 lopussa noin 44,9 miljoonaa euroa. Talousarvio siirtyy seuraavaksi kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Sotkamon kunnan ja Vuokatin Säätiö sr:n edustajat ovat neuvotelleet maanvaihdosta, jonka tarkoituksena on hankkia Kidekujan varrella oleva asemakaavan mukainen paikoitusalue kokonaan kunnan omistukseen ja vastaavasti luovuttaa Vuokatin Säätiölle heidän jo aiemmin vuokraamansa huolto- ja varastohallin rakennuspaikka ampumahiihtoradan luoteispuolelta. Sopimuksessa kunta saisi Vuokatin Säätiöltä noin 970 m2:n määräalan Sotkamon kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä Taimela, joka on asemakaavan mukainen paikoitusalue ja on kunnan omistuksessa suurimmalta osalta jo ennestään. Alueen yhtenäinen omistus mahdollistaa suuremman autopaikkamäärän toteutuksen alueelle. Sotkamon kunta luovuttaisi maanvaihdossa Vuokatin Säätiö sr:lle noin 3500 m2:n määräalan Sotkamon kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä Sivakka, joka on asemakaavassa osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Kunnanhallitus hyväksyi Sotkamon kunnan ja Vuokatin Säätiö sr:n välisen maanvaihtosopimuksen.

Kunnanhallitus päätti muuttaa 17.8.2017 allekirjoitetun Kuljetuspolar Oy:n nimissä olevan maanvuokrasopimuksen vuokra-alueeksi n. 10 500 m2 määräalan, joka muodostuu Mustolan katualueesta ja Mustola -kiinteistöistä 1.1.2024 alkaen. Uudeksi 10 500 m2:n perusvuokraksi muodostuu 1.1.2024 alkaen 777 €.

Kunnanhallitus päätti asettaa vuoden 2024 presidentinvaalia varten vaalitoimikunnan ja jokaiseen neljään äänestysalueeseen vaalilautakunnan. Presidentinvaalin 2024 ulkomainonta aloitetaan torilla ja Katinkullan risteyksessä 10.1.2024.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli tulevaisuusjaoston perustamista ja siirsi jäsenten valinnan seuraavaan kokoukseensa.

Lisätietoja

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka