Kunnanhallituksen päätöstiedotteen kuvituskuva

Sotkamon kunnanhallituksen 6.5.2024 päätöstiedote

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina käsittelemään mm. lasten ja nuorten vaikuttamistoimielimiä, europarlamenttivaaleja 2024 ja kiinteistökauppoja. Sotkamon Lasten Parlamentin perustaminen etenee kunnanhallitukselta kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Sotkamon nuorisovaltuusto ja Lasten Parlamentti

Kunnanhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan esityksen Sotkamon Lasten Parlamentin perustamisesta ja esittää sen edelleen hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Nuorisovaltuustosta on tullut ajatus esille, että sen lisäksi voisi perustaa rinnalle toisen vaikuttamisryhmän, lasten parlamentin, joka toimisi nuorempien lasten asioiden vaikuttamistoimielimenä ja toimisi lasten äänten välittäjänä nuorisovaltuuston ohella. Tavoitteena olisi lisätä alakoululaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja ideointia omassa lähiympäristössään asioissa, jotka koskettavat alakoululaisia ja kannustaa osallistumaan päätöksentekoon. Lasten Parlamenttiin valittaisiin edustajat kaikkien alakoulujen oppilaista vuosittain. Edustajina voisivat olla oppilaskunnan puheenjohtajat ja lisäksi valittaisiin yksi oppilas jokaiselta koululta.

Niin ikään kunnanhallitus hyväksyi sivistystoimen lautakunnan esityksen Sotkamon nuorisovaltuuston jäsenmäärän muutoksen ja päätti esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Aiemmin Sotkamon Nuorisovaltuustossa on ollut edustajat kaikista alakouluista, yläkoulusta ja lukiosta. Sotkamon Lasten Parlamentin perustaminen vaikuttaisi Sotkamon nuorisovaltuuston jäsenmäärään ja kokoonpanoon. Nuorisovaltuusto koostuisi yläkoulun, lukion ja ammatillisen 2. asteen opiskelijoista. Nuorisovaltuusto voisi jatkossa koostua kolmesta yläkoulun ja kolmesta lukion edustajasta, yhdestä ammatillisen koulutuksen edustajasta ja yhdestä erikseen valitusta nuoresta. Kaikille varsinaisille edustajille valittaisiin myös henkilökohtaiset varajäsenet.

Muut asiat

Yleisen alueen lohkomisessa on erotettu ensimmäisen asemakaavan mukaiset ja/tai haltuunotetut katualueet Harjukadulla, Kauppakujalla, Kangaskadulla ja Torikadulla sekä näiden välisellä kevyen liikenteen kadulla. Toimituksessa erotettuja katualueita on korvattu aiemmin, mutta aivan kaikkien kiinteistöjen osalta ilmaisluovutusvelvollisuuden ylittäviä katualueita ei ole korvattu. Tehtyjen laskelmien perusteella em. toimituksessa erotettuja katualueita on korvaamatta yhteensä 378 m². Kunnanhallitus päätti maksaa korvaukseen oikeutetuille kiinteistön omistajille yleisen alueen lohkomisessa erotetuista katualueista korvausta 2 €/m².

Vuoden 2024 europarlamenttivaalien ennakkoäänestys kotimaassa alkaa 29.5.2024 ja päättyy tiistaina 4.6.2024. Vaalipäivän äänestys järjestetään 9.6.2024. Kunnanhallitus määräsi europarlamettivaalien laitosäänestyspaikoiksi Palvelukeskus Himmelin ja Sotkamon terveyskeskussairaalan lisäksi Attendo Sotkamonhelmen ja Mainiokoti Tipaksen. Kunnanhallitus päätti myös europarlamettivaalien ulkomainonnasta.

Kunnan virastotalo päätettiin pitää suljettuna kesällä 1.-28.7.2024 välisen ajan. Salmela, Kiimasjärven rannalla Terveniemen rantaosayleiskaavan 3600 m² lomarakennuspaikka, päätettiin myydä 25 000 € kauppahintaan. Sotkamon kunnan Henkilöstöraportti 2023 saatettiin kunnanhallitukselle tiedoksi, josta se siirtyy edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Lisätietoja

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka