Sotkamon kunta julkaisi verkkosivut englanniksi, joissa myös saavutettavuus on huomioitu

Sotkamon kunnan verkkosivut ovat julkaistu nyt myös englanniksi. Kieliversio tukee kunnan strategiaa, jossa kansainvälisyys on nostettu yhdeksi edistettäväksi teemaksi. Englannin kielen sivustossa on myös huomioitu digipalvelulain mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joilla edistetään mahdollisimman monen erilaisen ihmisen voivan käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti.

Juuri julkaistu Sotkamon kunnan englannin kielen verkkosivusto rakenteeltaan ja toiminnallisuuksiltaan vastaa suomenkielistä sivustoa. Sisällöltään englanninkieliset sivut kokoavat kuntaa koskevat yleistiedot luoden hyvän kokonaiskuvan kunnan palveluista. Etusivu mukailee suomenkielisiä sivuja, joskin ajankohtaisseinällä kieliversiossa näkyvät ainoastaan kohderyhmän kannalta vain oleellisimmat englanninkieliset uutiset. Sotkamossa verkkosivujen päivittäminen toteutetaan hajautetusti, ja palvelut toimialoittain arvioivat kieliversion osalta, mitä tietoa sivulle halutaan. Chat-asiakaspalvelukanava palvelee toistaiseksi suomenkielisillä sivuilla. Englanninkielistä asiakaspalvelua on saatavilla muita asiakaspalvelukanavia hyödyntäen.

Myös englannin kielen sivuilla on Kainuun Sanomien operoima tapahtumakalenteri. Järjestelmään syötetyt tapahtumat ovat mahdollista ilmoittaa englanniksi, mutta tapahtumajärjestäjät harvoin kääntävät tapahtumia muille kielille. Mikäli käännöstä ei ole, nousee tapahtuma suomenkielisenä myös englanninkieliselle sivustolle. Sotkamon kunta kannustaakin tapahtumajärjestäjiä tekemään yleisötapahtumien ilmoitukset myös englanniksi.

Sotkamon kunta on huomioinut saavutettavuusvaatimukset englanninkielisellä sivustollaan. Saavutettavuusvaatimukset koskevat mm. kaikkia julkisen sektorin uusia verkkosivuja. Saavutettavuutta on edistetty sekä teknisin ratkaisuin että sisällöntuotannollisin keinoin. Työtä saavutettavuuden parantamiseksi tehdään myös jatkossa. Sotkamon kunta on vahvistanut saavutettavuutta myös suomenkielisellä sivustollaan kevään aikana huomioiden ensi syksyn määräajan, jolloin kaikkien julkisten toimijoiden verkkosivujen tulee olla saavutettavat.

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen avaa englanninkielisen sivuston ja saavutettavuuden tärkeyttä tulevaisuuden kehityksen rinnalla: ”Nyt julkaistut englanninkieliset sivut palvelevat erityisesti Sotkamon kunnasta kiinnostuneita vieraskielisiä ja eri tavoin tietoa etsiviä. Sotkamon kunta on ja haluaa olla vahvasti mukana tulevaisuuden kansainvälistymiskehityksessä. Kielellisesti että sisällöllisesti saavutettava sisältö tukee kehityksemme painopisteitä.”

Lisätietoja:
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111