Sotkamon kunta on hyväksytty Terve Kunta -verkoston kuntajäseneksi

Sotkamon kunta on hyväksytty mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaan Terve Kunta -verkostoon. Päätöksen verkostoon hakemisesta teki kunnanhallitus 18.4.2023 pidetyssä kokouksessaan.  

Terve kunta -verkoston toiminnan tavoitteena on tukea kuntia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyössä. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate. Sotkamon kuntastrategiassa hyvinvointi on yksi kolmesta kärjestä ja näin ollen kunnassa on sitouduttu hyvinvoinnin edistämistyöhön poikkihallinnollisesti. Terve Kunta –verkoston johtoryhmä antoi hyväksymispäätöksessään Sotkamolle kiitosta hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyöhön sitoutumisesta, hallinnollisista ratkaisuista sekä aktiivisesta toiminnasta.  

Terve Kunta -verkostoon kuuluu yhteensä 47 kuntaa sekä kaksi hyvinvointialuetta, joista toinen on Kainuun hyvinvointialue. Verkosto on osa kansainvälistä WHO European Healthy Cities -verkostoa. 

”Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimmistä tavoitteista. Verkostoon kuuluminen mahdollistaa kunnan asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kehittämisen yhteistyössä THL:n ja verkostoon kuuluvien kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa. Koko kuntaorganisaation hyvinvointiosaamisen vahvistuminen ja hyvien käytänteiden jakaminen vertaiskuntien kesken ovat ehdottomasti keskeisimpiä verkostoon kuulumisen hyötyjä”, kertoo verkostossa Sotkamon kunnan yhdyshenkilönä toimiva hyvinvointikoordinaattori Kukka-Maaria Pyykönen.