Sotkamon kunta on ottanut käyttöönsä Etenijä -yrityspalvelusetelin

Sotkamon kunta on ottanut käyttöön Etenijä –yrityspalvelusetelin. Setelillä vauhditetaan yritysten liiketoiminnan kasvua, kansainvälistymistä, tuotekehitystä, innovaatiotoimintaa ja omistajanvaihdoksia. Se on nopea ja joustava työkalu sotkamolaisten yritysten tarpeisiin. Yrityspalvelusetelin avulla yrityksen käyttöön voidaan hankkia laadukasta, ulkopuolista osaamista ja erilaisia asiantuntijapalveluita.

Palvelutuottajan kautta hankittu palvelu kokonaisarvoltaan 500-4000 euroa, josta Etenijä –yrityspalveluseteli kattaa 80% (enintään 3200 €). Palveluntuottaja laskuttaa asiakasyritykseltä 20 prosentin omavastuun sekä arvonlisäveron ja sen jälkeen Sotkamon kunnalta tukipäätöksessä hyväksytyn osuuden. Tukipäätös on harkinnanvarainen.

Asiakasyritys hakee yrityspalveluseteliä Sotkamon kunnan verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu sotkamolaisille toimiville yrityksille (ei yhdistykset), joilla on y-tunnus. Yrityksen kotipaikan tai kiinteän toimipaikan tulee olla Sotkamossa.

Sotkamon kunta pitää yllä palveluntuottajiksi hakeutuneiden yritysten luetteloa, joka on nähtävillä kunnan verkkosivuilla. Palveluntuottajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset Luottava kumppani-ohjelman kriteerit ja kuulua Luotettava kumppani-rekisteriin (www.tilaajavastuu.fi). Asiakasyritys valitsee hyväksytyistä palveluntuottajista sopivan asiantuntijan. Asiakasyritys ja palveluntuottaja ovat sen jälkeen sopimussuhteessa toisiinsa, kunta ei ole sopimuskumppani.

Palveluntuottaja on yritys, joka tuottaa setelillä haettavan palvelun. Palveluntuottajat voivat hakeutua palveluntuottajiksi sähköisesti.

Etenijä –yrityspalvelusetelin ohjeessa kerrotaan yrityspalvelusetelin käyttöön liittyvät ohjeet, ohjeistetaan tuen hakeminen ja palveluntuottajaksi hakeutuminen.

Setelin tarkoituksena on täydentää muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita, kuten esimerkiksi ELY-keskuksen palveluja. Yrityspalvelusetelikokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka.

Lisätietoja

yritysasiantuntija Kari Backman, puh. 044 750 2552, kari.backman@sotkamo.fi