Sotkamon kunta sai avustusta lähiretkeilyreittien kunnostamiseen

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt 23 200,00€ avustuksen Vuokatin ja Sotkamon olemassa olevien lähiretkeilyreittien kunnostamiseen.

Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa kunnille osoitettiin mittava tukipaketti, jonka tarkoituksena on lieventää koronakriisin vaikutuksia ja tukea talouskasvua kunnissa. Sen osana on varattu noin 10 miljoonaa euroa kunnille valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen.

Sotkamossa hankkeen tavoitteena on kunnostaa ja kehittää Sotkamon kunnan lähiretkeilyreittejä sekä Vuokatinvaaran ja Hiukan alueen maisema- ja lähivirkistyskohteita. Hankkeen toteutumisen jälkeen keskeiset lähivirkistysalueet ja -retkeilyreitit ovat houkuttelevampia, helpommin saavutettavissa, turvallisessa käyttökunnossa, helppokulkuisempia ja osa kohteista palvelee käyttäjiä paremmin ympärivuotisesti.

Hankeaika on vuoden 2021 loppuun ja sen toimenpiteet kohdistuvat Eino Leinon, Sapporon, Lampipolun ja Piimä-Heikin poluille, Vuokatinvaaran maisemareitille, UKK-reitin osalle ja Hiukka-Pöllyvaara reitistölle. Hankkeen kustannusarvio on 65 050,00€.
Hankkeen toimenpiteen pohjautuvat edellisen reittihankkeen Outdoors Kainuu-hankkeen tuottamaan loppuraporttiin. Outdoors Kainuu-hankkeessa Kainuun kunnille ja niiden keskeisimmille reiteille tuotettiin kehittämissuunnitelmat, joiden tehtävänä olisi reittien laadun kehittäminen ja parempi tuotteistaminen.