Maastopyöriäilijä talvipyöräreiteillä.

Sotkamon kunta tiivistää yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa ympärivuotisten ulkoilureittiolosuhteiden kehittämiseksi uudella kannatusmaksulla

Sotkamon ja Vuokatin ulkoilureitistö on monipuolinen ja laaja verkosto, joka palvelee paitsi kuntalaisia myös monenlaisia alueen yrityksiä heidän liiketoiminnassaan. Niin sanotun kannatusmaksun kautta ovat muun muassa alueen matkailuyrittäjät voineet olla mukana reittiverkoston ylläpitokustannuksissa. Saadun palautteen perusteella toimintamallia on kehitetty siten, että yritysten on nyt entistä helpompaa olla mukana ja suhteuttaa maksu liikevaihdon tai vuodepaikkojen perusteella.

Uudessa toimintamallissa jokaisella yrityksillä on toimialasta riippumatta mahdollisuus osallistua kannatusmaksun maksamiseen. Jatkossa kannatusmaksu kattaa latujen kunnossapidon lisäksi myös kaikki alueen ulkoilureitit kuten esimerkiksi moottorikelkka- ja maastopyöräreitit. Uudistuksella voidaan siten edistää entistä laajemmin reitistöjen olosuhteita ympärivuotisesti.

Uudistusta käsitellyt työryhmä, jossa oli edustettuina kunnan valmistelijoiden lisäksi alueen yrittäjiä, muodostivat yhteisen käsityksen maksuperusteista. Verovähennyskelpoisen kannatusmaksun laskentaperuste muodostuu joko vuodepaikkojen mukaan tai yrityksen liikevaihdon mukaisesti. Vuodepaikkakohtainen maksu on 12€. Jos yritys edustaa muuta kuin majoituspalveluita, maksun perusteet ohjautuvat yrityksen liikevaihdosta seuraavasti:

LiikevaihtoMaksu
0 – 200 000 €500 €/alv 0 %
200 000 – 400 000 €1000 €/alv 0 %
400 000 – 1 000 000 €2500 €/alv 0 %
yli 1 000 000 milj.€5000 €/alv 0 %

Vuodepaikkakohtaisen ja liikevaihtoperusteisen laskentaperusteen lisäksi esimerkiksi järjestöillä on mahdollisuus osallistua reittiolosuhteiden ympärivuotiseen ylläpitoon haluamallaan summalla. Myös kuntalaiset ja muut yksityiset henkilöt voivat antaa panoksensa ja osallistua kuluihin haluamallaan summalla. Linkki maksuohjeeseen tiedotteen lopussa.

Kannatusmaksun maksaneet kumppanit saavat vapaan käyttöoikeuden sopimuksella sovittavien latujen, reittien ja moottorikelkkaurien käyttöön. Kunta toimittaa kumppanuutta osoittavat kartat, seinätaulun ja muut tunnisteet käyttäjille sekä muut yhteisesti sovittavat materiaalit. Sopimuskumppaneille järjestetään vuosittain tilaisuus, jossa käsitellään sopimukseen liittyviä asioita, toteutuneita kustannuksia sekä reittejä koskevia kehitysehdotuksia ja saatuja palautteita.

Kunta julkaisee kumppanuusluettelon verkkosivuillaan (nimi +linkki verkkosivuille) sekä tuo kumppanit esille sosiaalisessa mediassa.

Sotkamon kunta ylläpitää reitistöjä vuosittain noin 400 000 eurolla. Tämän lisäksi kunta on investoinut reittiolosuhteiden parantamiseen viimeisen kolmen vuoden aikana yhteensä 1 095 000 euroa. Matkailuyrittäjät ovat osallistuneet kustannuksiin noin 100 000 eurolla vuosittain.

Lisätietoja

Järvinen Hannu

Puisto- ja liikunta-alueiden päällikkö

Helenius Harri

Tekninen johtaja, kunnan työsuojelupäällikkö

Kunnan työsuojelupäällikkö