Sotkamon kunta vahvistaa viestintäänsä nyt markkinointiviestinnän osalta

Sotkamon kunta on vuoden 2019 aikana tarkentanut viestintäänsä mm. yleisillä viestinnän ohjeistuksillaan. Nyt valmistuneella markkinointistrategialla ja -suunnitelmalla halutaan vahvistaa markkinointiviestintää ja luoda yhtenäinen kokonaisuus, jolla toteutetaan Sotkamon kunnan kuntamarkkinointia, ja johon voi osallistua niin kuntalaiset kuin kaikki alueen muutkin toimijat.

Sotkamon kunnan markkinointistrategiaa tehtiin yhdessä kuntalaisten, alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Näin kokonaisuudesta saatiin sotkamolaisuutta yhdistävä ja eri näkökulmat huomioiva, jota jokainen sotkamolainen ja Sotkamossa vieraileva voi toteuttaa.

Kuntamarkkinointi nojautuu teemaan, joka yhdistää asumisen ja lomailun. Teemaan, jossa aitous, hyvinvointi ja yhteisöllisyys välittyvät. Kokonaisuuteen, jonka toteuttamiseen voivat osallistua kaikki kuntalaiset ja palveluntuottajat. Konseptiin, jonka tunnuksena on #lomalla365. Asuminen Sotkamossa on kuin lomaa.

Lomalla365 muodostuu aidoista, sotkamolaisista tarinoista. Siihen yhdistyvät palvelut, joita kunnan kokoon nähden meillä on runsaasti. Tästä syntyy koko teeman ajatus. Kun asut Sotkamossa, asut täydellisessä lomaympäristössä. Ympäri vuoden. Tarinaa kuljetetaan eteenpäin esimerkiksi seuraavan laisilla kysymyksillä: Miten arki ja työ yhdistyvät Sotkamossa? Miten asuminen on mielekkäämpää? Miksi arki Sotkamossa on helpompaa? Mikä on paras palvelu, mitä Sotkamosta löytyy?

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen näkee uuden markkinointikonseptin tuovan raikasta, uudenlaista lähestymiskulmaa kuntamarkkinointiin Sotkamossa. ”Tämä uuden tyylinen kuntamarkkinoinnin strategia linjaa toimintaamme sekä julkishallinnon organisaationa, mutta myös yhdistää kaikkia alueen toimijoita ja asukkaita.” Kilpeläinen kertoo aikovansa myös itse tuottaa tarinoita sosiaalisessa mediassa uuden lomalla365 –konseptin mukaisesti. Hän kannustaa asukkaita jakamaan omia kokemuksiaan asumisen ja arjen yhdistymisestä sekä siitä, mikä on asukkaan oma kokemus elää ympäristössä, jota maailmalla kutsutaan lomaparatiisiksi.

Yhtenä kuntamarkkinoinnin toimenpiteinä on avattu uusi asumisen verkkosivusto www.kotipesawww.sotkamo.fi. Kunnan virallisen tiedotuskanavan www.sotkamo.fi –sivuston rinnalle rakennetulla asumisen arkea kuvaavilla sivuilla tavoitellaan uusia sotkamolaisia.