Sotkamon pitkäjänteinen työ energiansäästön parissa tuottaa jo nyt tuloksia enemmän kuin yksittäiset kikat

Julkisessa keskustelussa on viime aikoina noussut esiin monet energiansäästöön liittyvät keinot ja kikat. Ajankohtaisen aiheen äärellä monet pohtivat omaa toimintaansa ja etsivät keinoja säästää sähköä. Sen sijaan, että toteutetaan yksittäisiä ja lyhyen aikajänteen toimenpiteitä, Sotkamo on jo vuosia tehnyt työtä kestävien energiatoimenpiteiden parissa. Esimerkiksi suurien investointien rakentamisen lähtökohtana on ollut energiatehokkaat ratkaisut.

Sotkamossa energiatehokkuus ja kestävät valinnat ovat olleet läpileikkaavia teemoja niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin. Vuokatti Areena rakennettiin energiatehokkuutta edistävällä tekniikalla, jolloin vapautuvaa lauhde-energia hyödynnetään uimahallin tarpeisiin. Vuonna 2021 Vuokatti Areena –hankkeelle myönnettiin Kuntarahoituksen Vihreä rahoitus –sertifikaatti, joka myönnetään hankkeille, joissa on selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia.

Valaistukseen liittyvät kustannustehokkaat ja vähemmän sähköä kuluttavat energiaratkaisut ovat olleet jo useita vuosia Sotkamon kunnan painopisteenä. Kiinteistöjä remontoitaessa on valaistus uudistettu niin ohjauksien kuin itse valaisimien osalta. Sotkamon kunnan katuvaloverkossa on noin 2000 katuvalaisinta, joiden muuttoa Led-tekniikkaan on tehty jo pitkään. Ensi vuonna päästäneen tilanteeseen, jossa kaikki kunnan katuvalaisimet on uusittu Led-tekniikkaan. Led-tekniikassa energiatehokkuus on merkittävä kustannussäästöjä lisäävä tekijä ja ympäristökuormakin on pienempi. Samassa yhteydessä on uusittu kaikki katuvalokeskukset. Tämä on monipuolistanut valaistuksen ohjattavuutta, jolloin on mahdollisuus saavuttaa lisää energiansäästöjä.

Valaistusta on uusittu myös Sotkamossa olevilla reiteillä ja kiinteistöillä. Työ jatkuu vielä tulevina vuosina, ja vuoden 2023 talousarviossa vahvistetaan ensi vuoden valaistukseen liittyvät toimenpiteet. Ensi vuodelle on esitetty Hiukan alueen ulkoilureittien valaistusten uusimista Led-tekniikkaan. Lisäksi tulemme tekemään valaistuksen päivittämistä myös kiinteistöissä ja muilla liikunta-alueilla.

Kiinteistöissä on tarkasteltu kiinteistöjen ilmanvaihdon käyntiaikoja. Koska ilmanvaihto kuluttaa keskimäärin noin 30 % kiinteistöjen energiankulutuksesta, on ilmanvaihtoon liittyvällä tarkastelulla mahdollisuus saada merkittäviä säästöjä. Tässä, kuten muussakin energiansäästöön liittyvässä tarkastelussa, on kuitenkin muistettava käyttäjien olosuhteet. Ilmanvaihtoon liittyvissä energiansäästötoimenpiteissä on pyritty siihen, ettei tilojen käyttäjät useinkaan edes huomaa käyntiajoissa tehtyjä muutoksia.

Myös aurinkopaneeleiden hyödyntämismahdollisuuksien tarkastelu on Sotkamossa ajankohtaista. Vuoden 2023 aikana varaudutaan tekemään aurinkopaneeliselvityksiä keskeisissä kunnan omistamissa kiinteistöissä. Selvityksessä kartoitetaan eri kiinteistöjen aurinkopaneelien hyödyntämismahdollisuuksia.

Sotkamon kunnassa on pidetty yhtä tärkeänä myös lämmitysmuotojen uudistamista kunnan kiinteistöissä ja lämmitysjärjestelmiä on uusittu laajasti. Viimeiset öljylämmityskohteet on tarkoitus muuttaa maalämmölle vuoden 2023 aikana, jolloin sekä Pohjanvaaran että Naapurinvaaran koulujen lämmitysratkaisut saadaan päivitettyä.

Sotkamon kunnan tulevien rakentamishankkeiden kiinteistöissä käytetään ns. hybridiratkaisuja, jossa pohjavesialueen niin salliessa kiinteistöissä hyödynnetään geokaivoja, aurinkopaneeleita ja kaukolämpöä. Esimerkiksi Tenetin yläkoulun rakentamisessa ei voida hyödyntää geokaivoja, koska rakennushanke sijoittuu ensimmäisen luokan pohjavesialueelle. Sen sijaan hyödynnämme kohteessa aurinkopaneeleita ja pääasiallisena lämmönlähteenä toimii kaukolämpö.

Lisätietoja:

Harri Helenius
tekninen johtaja
harri.helenius@sotkamo.fi
+358 44 750 2491

Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
+358 44 750 2111