Sotkamon virastotalo

Sotkamon uuden Sote-keskus I rakentamisesta allekirjoitettu esisopimus

Sotkamon kunta ja Kainuun Hyvinvointialue ovat allekirjoittaneet esisopimuksen, joka varmistaa Sote-keskus I rakennuksen rakentamisen aloittamisen Sotkamoon. Rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2024.

Uusi Sote-keskus rakennetaan osoitteeseen Rantatie 3, 88600 Sotkamo, kiinteistölle 765-408-1-2. Rakennukseen tulee tiloja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen. Rakennusta koskeva rakennushanke sisältää uudisrakennuksen sekä piharakennusten kokonaisuuden rakentamisen.

Rakennukseen tulevat tilat sisältävät suun terveydenhuollon ja akuutin hoidon tiloja, akuutin mielenterveys- ja päihdekuntoutusyksikön sekä pysyvän asumisen asumispalvelujen palvelutuotantoon soveltuvia tiloja.

Osa tiloista vuokrataan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen. Osa tiloista jää vuokranantajan käyttöön, kuten pysyvän asumisen palveluasunnot (kehitysvamma-palveluasuminen) ja akuutin mielenterveys- ja päihdekuntoutusyksikön yhdeksän (9) asukashuonetta. Yhteiskäyttöön tulee teknisiä ja yleisiä tiloja.

Esisopimus määrittelee rakennushankkeen yksityiskohdat ja vuokrakohteen ehdot. Osapuolet sitoutuvat tekemään vuokrasopimuksen, kun esisopimuksessa määritellyt ehdot täyttyvät.

Lisätietoja

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka

Helenius Harri

Tekninen johtaja, kunnan työsuojelupäällikkö

Kunnan työsuojelupäällikkö