Pyöräntanko

Sotkamossa kehitetään kävelyä ja pyöräliikennettä

Kunta on käynnistänyt kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman teon, joka toimii selkärankana kestävän liikkumisen kehittämiseen. Vuoden 2024 aikana suunnitellaan, miten kävelyä ja pyöräilyä voidaan parhaiten edistää tulevien vuosien aikana.

Sotkamon kunnan arvoina ovat muun muassa vastuullisuus, lapsiystävällisyys sekä kaukoviisaus. Kunta on sitoutunut panostamaan kaikenikäisten terveyteen ja hyvinvointiin, lisäämään Sotkamon vetovoimaa ympärivuotisena asuinympäristönä ja matkailualueena, kehittämään palveluja ja palvelupolkuja saavutettaviksi sekä huomioimaan YK:n kestävän kehityksen periaatteita ja pitämään huolta hiilineutraaliudesta. Sotkamo on ollut mukana vuodesta 2021 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa.

Sotkamon erityisiä, profiloivia piirteitä ovat vahva matkailu sekä pitkät perinteet paraurheilusta, jotka tuovat omat lisäulottuvuutensa ‒ ja vaatimuksensa liikkumisympäristölle. Asukkaiden arkiliikkumisen tukemisen rinnalle halutaankin nostaa muun muassa esteettömyys sekä matkailijoiden liikkuminen alueella kestävin muodoin. Sotkamon kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman tavoitteena on edistää kävelyn ja pyöräilyn liikkumisen olosuhteita, lisätä motivaatiota ja mahdollisuuksia aktiiviseen kulkemiseen ja näin lisätä kestävän liikkumisen kulkutapaosuutta Sotkamossa.

– Sotkamossa on ollut viimeisten vuosien aikaan erityisen onnistuneita ja merkittäviä olosuhteiden kehitykseen liittyviä toimenpiteitä. Tämä hanke on luonnollinen jatkumo tässä kehityskokonaisuudessa, toteaa kunnanjohtaja Kilpeläinen.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisessä tullaan kuulemaan asukkaita ja muita alueella liikkuvia kevään aikana avautuvassa kyselyssä sekä syksyn aikana toteutettavassa työpajassa. Kyselyn avautumisesta tullaan viestimään toukokuun aikana kunnan verkkosivuilla.

Ohjelman laadintaa rahoittaa Traficom. Työn toteuttamisesta vastaa konsulttina Ramboll Finland Oy, joka on myös Sotkamon liikenneturvallisuutta koordinoiva liikenneturvallisuustoimija.

Lisätietoja

Kirsi Översti, projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy
kirsi.oversti@ramboll.fi