Pyöräilijä ajaa kevyenliikenteenväylällä

Sotkamossa kevyenliikenteenväylän jatkamiseen Pekkiläntie-Naapurinvaaran välille 700 000€

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on päättänyt myöntää 700 000 euroa Pekkiläntie-Naapurivaaran kevyenliikenteenväylän toteutukseen. Tämä päätös on osa vuoden 2024 valtion budjetin lisäyksiä. Hanke edistää liikenneturvallisuutta alueella, jossa liikkuu paljon pyöräilijöitä, matkailijoita ja autoilijoita.

Kevyenliikenteenväylän jatkaminen on tärkeä investointi Sotkamon alueelle, erityisesti Pekkiläntie-Naapurivaaran alueen liikenneturvallisuuden ja kehittymisen kannalta. Tieosuuden suunnitelmat ovat jo valmiina, ja tämä rahoitus mahdollistaa nopeastikin hankkeen edistymisen.

Naapurivaaran kevyenliikenteenväylän parannukset ovat erityisen tarpeellisia, kun otetaan huomioon alueen aktiivinen pyöräilykulttuuri. Naapurivaaralla sijaitsee virkeä kyläkoulu ja alueen tanssilavan suosio osaltaan lisää kevyen liikenteen tarvetta. Aiemmin pyöräilijät ovat kulkeneet maantien pientareella, mutta nyt parannus tuo turvallisen ja sujuvan reitin kaikille kevyenliikenteen kulkijoille. Myös ympäristöministeriön perustama Naapurivaaran maisemanhoitoalue vuonna 2020 on lisännyt tieosuuden kiinnostavuutta matkailijoiden keskuudessa.

Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen on tyytyväinen valtion myöntämään rahoitukseen ja sen osoitukseen siitä, että Sotkamon kokonaisvaltainen kehittyminen on huomioitu myös valtion tasolla. Kommentoidessaan päätöstä hän korostaa myös kylien merkitystä kunnan kehityksessä ja elinvoimaisuudessa.

“Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että valtio on huomioinut Sotkamon elinvoiman ja myöntänyt merkittävän summan Vuokatin-Naapurinvaaran kevyenliikenteenverkoston laajentamiseen. Haluamme panostaa myös taajamien ulkopuolisiin kyliimme, joten tämä hanke tukee myös tätä strategiamme osa-aluetta. Päätös on jälleen askel kohti kestävää ja turvallista liikenneinfrastruktuuria, joka palvelee sekä paikallisia asukkaita että matkailijoita”, toteaa Kilpeläinen.

Sotkamon kunta kiittää hanketta edistäneitä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kansanedustajia sekä hankkeen päävastuullinen suunnittelijaa ja toteuttaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta.