Keväinen kuva Vuokatinvaaran kalliolta.

Strategiakysely kuntalaisille

Sotkamon kuntastrategia hyväksyttiin vuonna 2021. Valtuustokauden puolessa välissä toteutetaan strategian arviointityö ja sen pohjalta tehdään tarvittavat muutokset ja täydennykset kuntastrategiaan.
Strategiakyselyn avulla kartoitetaan kuntalaisten näkemyksiä kuntastrategian suuntaamisesta jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi.

Joulukuussa 2021 kunnanvaltuusto hyväksyi Sotkamon kuntastrategian Kultamunien kotipesä ja vuonna 2022 hyväksyttiin siihen pohjautuvat jaostojen valmistelemat elinvoima-, työllisyys-, hyvinvointiohjelmat sekä sivistyksen ja hallinnon toimialaohjelmat. Kuntastrategian tavoitteena on antaa suuntaviivat ja painotukset toiminnalle kuin myös talouden hoitamiselle ja kehittämistyölle.

Valtuustokauden tullessa puoleen väliin toteutetaan strategian arviointityö ja tehdään tarvittaessa muutokset sekä täydennykset. Kuntalaki (410/2015) määrittää kuntastrategiassa huomioon otettavat asiat ja myös sen, että kuntastrategia tulee tarkastaa vähintään kerran valtuustokaudessa. Sotkamon kunnassa kuntastrategia on valmisteltu valtuuston päätettäväksi osallistavalla toimintamallilla ja sen yhteydessä on kuultu laajasti kuntalaisia, sidosryhmiä, työntekijöitä ja päättäjiä. Näin toimitaan myös strategian tarkastelun yhteydessä.

Tilinpäätöksen yhteydessä seurataan vuosittain strategianmukaisten tavoitteiden toteutumista. Valtuustokauden puolenvälin arviointi on tätä seurantaa laajempialainen ja mahdollistaa reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin sekä tarvittaviin tarkennuksiin. Viime aikoina olemme saaneet huomata, että erittäin vakaaksikin koetut asiat voivat muuttua nopeasti ja näiden heijastevaikutukset näkyvät välittömästi myös kuntien ja kuntalaisten elämässä. Nämä muutokset on kyettävä tunnistamaan ja niihin reagoitava myös kuntastrategian tasolla. Tarvitaan oikeanlaista resilienssiä.

Strategiakyselyyn voi vastata 30.4. saakka

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111

Anne Lukkari
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
anne.lukkari@live.fi
0407573263