Sumsajärven kunnostuksen yleisötilaisuus 17.6.2024 klo 18-20

Kainuun ELY-keskuksen rahoittamassa hankkeessa Sumsajärvelle laaditaan kunnostussuunnitelma, jonka toteuttaa AFRY Finland Oy. Osana suunnitelmaa Sumsajärveen tulevan ravinnekuormituksen määrää arvioidaan vesinäytteiden ja mittauksien avulla järveen laskevista puroista, ojista ja muista uomista. Lisäksi kesän aikana järvellä tehdään vesinäytteenottoa ja maastossa mittauksia mahdollisia kunnostustoimenpiteitä varten. AFRY Finland Oy:n näytteenottajat, suunnittelijat ja vesistöasiantuntijat vierailevatkin kesän aikana useita kertoja tutkimassa Sumsajärveä ja siihen laskevia uomia. Loppukesästä järvelle saapuvat myös koekalastajat tutkimusverkkoineen.

Järjestämme maanantaina 17.6. klo 18–20 kaikille avoimen tilaisuuden Sotkamon henkilöstöravintola Apajassa (Keskuskatu 11), jossa kerromme Sumsajärven tilasta ja kunnostussuunnitelman laatimisesta. Kuulemme mielellään asukkaiden kokemuksia ja havaintoja järvestä ja sen tilasta, joten keskustelulle on kahvittelun lomassa varattu runsaasti aikaa. Lämpimästi tervetuloa!

Yhteyshenkilöt:

Anne Liljendahl, AFRY Finland Oy
Timo Piirainen, Kainuun ELY-keskus
Teija Härkönen, Sotkamon kunta