Suomen kuntien elävyysvertailussa Sotkamo kulttuurillaan neljäs

Livcy-elävyysindeksi eli Manner-Suomen kuntien keskustojen elävyysvertailu vuodelta 2022 on julkaistu. Yksi kuudesta tutkitusta palvelukategoriasta oli kulttuuri ja Sotkamo sijoittui tässä vertailussa neljänneksi heti Helsingin, Kuopion ja Jyväskylän vanavedessä.

Rambollin Livcy-elävyysindeksi mittaa arjen palvelujen ja toimintojen kävelysaavutettavuutta ja monipuolisuutta asuinympäristössä. Livcy-elävyysindeksi muodostuu kuuden eri palvelukategorian kautta: kauppa ja palvelut, koulutus- ja terveyspalvelut, liikenne ja liikkuminen, viheralueet, liikuntapalvelut sekä kulttuuri. Palveluihin lukeutuvat kaupalliset ja julkiset palvelut sekä esimerkiksi virkistykseen ja liikuntaan liittyvät palvelut.

– Ei riitä, että keskustojen kehittämisessä otetaan huomioon palvelut ja yhteiskunnan rakenteet. Lisäksi olisi huomioitava myös inhimilliset tekijät, kuten asukkaiden kokemukset, arvot ja tuntemukset, kertoo Kestävän kaupunkikehityksen palvelupäällikkö Eero Salminen.

Elinvoimaiset ympäristöt ovat turvallisia, viihtyisiä, erilaisia tarpeita huomioivia sekä resilienttejä eli erilaisiin muutoksiin mukautuvia. Arjen perustoimintojen ja tarpeiden saavutettavuus kestävillä liikkumismuodoilla on asukaslähtöisyyden ohella olennainen osa elävän keskusta-alueen suunnittelua. Näiden avulla luodaan turvallinen ympäristö, joka edesauttaa terveyttä ja hyvinvointia ollen samalla laadukas ja virikkeellinen. Ja tärkeä osa tässä on kulttuuri, jota kunnissa tuotetaan – esittävä taide, tapahtumat, kulttuurilaitokset ja paikalliskulttuuri.

Kaikki kuusi mittaria huomioiden yhteensä kärkiviisikon Suomessa muodostavat Kuopio, Helsinki, Turku, Pori ja Jyväskylä. Kun näistä mittareista tarkastellaan kulttuuria, on kärkiviisikko Helsinki, Kuopio, Jyväskylä, Sotkamo ja Tampere. Vuoden 2022 Livcy-elävyysvertailussa ja raportissa tarkastelun keskiössä ovat keskustaympäristöt sekä se, miten hyvin ne tarjoavat palveluita siellä asuville ja muille keskustan käyttäjille. Lisäksi vaakakupin toisella puolella on keskustojen yleinen elinvoiman kehittyminen.

– Iloitsemme, että Sotkamo on noteerattu kulttuurin osalta tässä tutkimuksessa näin korkealle. Tavoitteenamme on tarjota kulttuuria monipuolisesti ja helposti saavutettavasti kaikille kunnan asukkaille sekä täällä vieraileville. Kulttuuri on merkittävä hyvinvoinnin ylläpitäjä ja antaa mahdollisuuden kokea elämyksiä ja elävyyttä päivittäisessä elämässä, muistuttaa Sotkamon sivistysjohtaja Merja Ojalammi.

Linkki raporttiin tästä.