Syntiniemen esteettömän luontovirkistysalueen suunnittelun keskustelutilaisuus 24.4. klo 17.30

Sotkamon kunta, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus järjestävät yhdessä avoimen keskustelutilaisuuden Syntiniemen esteettömän luontovirkistysalueen suunnittelun ja toteutuksen taustaksi keskiviikkona 24.4.2024 klo 17.30 valtuustosalissa.

Tapahtumassa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

1. Mikä sinulle on luonnossa tärkeää?  
2. Millaisia vahvuuksia Syntiniemen alueella on? 
3. Millaisia toiveita sinulla on tulevan luontovirkistysalueen suhteen? 
4. Miten Syntiniemen luontovirkistysalue voisi lisätä sotkamolaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kaikille saavutettavalla tavalla? 
Keskusteluun voi osallistua myös virtuaalisesti   

Mikä sinulle on luonnossa tärkeää?  
2. Millaisia vahvuuksia Syntiniemen alueella on? 
3. Millaisia toiveita sinulla on tulevan luontovirkistysalueen suhteen? 
4. Miten Syntiniemen luontovirkistysalue voisi lisätä sotkamolaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kaikille saavutettavalla tavalla? 
Keskusteluun voi osallistua myös virtuaalisesti   


 
Sotkamon kunta hakee Syntiniemen esteettömälle luontovirkistysalueelle yleishyödyllistä investointi tukea paikallisesta Maaseuturahastosta syksyllä 2024. Hankkeen avulla lisätään maaseudun viihtyvyyttä kehittämällä turvallisia ja esteettömiä liikunnan, vapaa-ajan ja kulttuurin mahdollisuuksia sekä nostamalla esille alueen maisema-arvoa ja luonnon monimuotoisuutta. Mikäli rahoitus myönnetään, alueen rakentaminen aloitetaan vuonna 2025.
 
Lisätietoa
 
Sotkamon kunta / Hyvinvointikoordinaattori kukka-maaria.pyykonen@sotkamo.f, p. 040 6806711 
 
Kajaanin Ammattikorkeakoulu / Planetaarinen terveys osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisessä (PLATE Ihminen) -hanke (1.4.2024 – 31.12.2026) (ESR+) 
Projektipäällikkö paula.pursiainen@kamk.fi, p. 040 558 6846  
 
Luonnonvarakeskus / Planetaarinen terveys luontoympäristön hyvinvoinnissa
(PLATE Luonto) -hanke (1.4.2024 – 31.12.2026) /  
Maaseuturahastossa etenemässä – hanke aloitettu – odotetaan päätöstä 
Asiantuntija, aluehankkeet, projektipäällikkö katja.keranen@luke.fi / p. 040 510 3445