THL ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana

Tämä suositus korvaa 12.10.2021 annetun suosituksen. Riskiryhmään kuuluvien 5 vuotta täyttäneiden lasten rokotussuojaa koskevaa lausetta on tarkennettu. Suosituksen voit lukea tästä.