Unicefin Lapsiystävällinen kunta -logo

Toimintasuunnitelman mukainen työ on alkanut – LYK-koordinaattorin blogi

Keväällä valmistuneen Sotkamon LYK -toimintasuunnitelman mukainen kehittämistyö on alkanut tämän syksyn aikana hyvällä sykkeellä.

Ensimmäinen toimintasuunnitelman mukainen kehitysalue oli lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto kunnassamme. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi kunnan LYK-koordinaatioryhmä valitsi pilotiksi Nurmestien, Kainuuntien ja Leivolankylän väliselle alueelle suunnitellun kaavoitushankkeen. Alueen työnimi on ehtinyt muuttua jo muutamaan otteeseen. Viimeisimpänä aluetta on kutsuttu Leivolanlahdeksi. Pilottiryhmä on kokoontunut syksyn aikana useaan otteeseen tutustuen aiheeseen, valmistellen lapsivaikutusten arviointia, pyöritellen karttoja ja käyden myös paikan päällä katsomassa, miltä alue ihan oikeasti tällä hetkellä näyttää. Pilottiryhmä päätti toteuttaa lasten- ja nuorten osallisuuden ja kuulemisen järjestämällä kyselyn alueen päiväkotien lapsille ja koulujen oppilaille. Lapsilla ja nuorilla oli mahdollisuus mm. nimetä toiveita alueelle mahdollisesti tulevista leikki- ja liikunta-alueista, miettiä vanhaan soramonttuun tulevia mahdollisuuksia ja polkujen tulevia päällysteitä sekä nimetä, mitä viihtyisä asuinalue heidän mielestään pitäisi sisällään. Vastauksia saatiin runsaasti ja niitä tullaan hyödyntämään varmasti sekä kaavoituksessa että alueen suunnittelutyössä. Oli ilo huomata, miten realistisia lasten ja nuorten toiveet lopulta olivat; Sirkukset ja huvipuistot oli jätetty pois ja toiveina olivat mm. leikki- ja kiipeilytelineet, jalkapallokenttä, uimapaikka ja frisbeegolf -rata. Asuinympäristönä alueen lapset ja nuoret tuntuivat arvostavan nykyaikaista, jopa modernia rakennustyyliä, mutta luonnonläheistä, hyvin huolehdittua ympäristöä. Prosessiin kuuluu myös olennaisena, että päätöksenteon jälkeen niitä tahoja myös tiedotetaan, joita arvioinnissa on kuultu. Perästä siis kuuluu. Pilottihankkeen myötä laaditaan kuntaan ohje, jonka mukaisesti lapsivaikutusten arviointia eli LAVAa on tarkoitus kunnassamme jatkossa toteuttaa.

Toinen kehitystoimemme oli kunnan viranhaltijoiden, työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja keskeisten sidosryhmien perehdytys lapsen oikeuksiin. Myös tämän tavoitteen täyttäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kunnan kaikkien työntekijöiden on pitänyt perehtyä ensin omatoimisesti lapsen oikeuksiin heille jaettavien videoiden ja tehtävien avulla. Luottamushenkilöille järjestettiin koulutustilaisuus Snowpoliksella elokuun lopulla ja kunnan henkilöstön ensimmäinen osa pääsi tutustumaan malliin ja lasten oikeuksiin lokakuun alussa. Henkilöstön koulutus jatkuu helmikuussa. Keskeisille sidosryhmille koulutusta tullaan tarjoamaan syksyllä 2023.

Lasten ja nuorten itsensä esiin nostamat tavoitteet olivat osallisuuden edistäminen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Nämä asiat ovat olleet jo vahvasti esillä varsinkin koulupuolella. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja on kehitetty mm. Sitouttavan kouluyhteisötyö -hankkeen kautta palkatun koulukohtauttajan avulla ja koulujen oppilaskuntien hallitukset ovat aloittaneet kouluttautumisen, jonka myötä oppilaskuntien työtä on tarkoitus yhdenmukaistaa.

Pitkän suunnittelu- ja kartoitusvaiheen jälkeen olemme siis päässeet siirtymään konkreettisiin toimenpiteisiin. Tämä tulee toimimaan myös tietynlaisena punaisena lankana kehittämistyössämme; strategioiden ja suunnitelmien hienot lauseet pitää pystyä muuttamaan konkreettisiksi teoiksi, jotta kunnan lapsiystävällinen kunta -mallin pitkän aikavälin visio ”Hyvinvointi edellä huomiseen lasten ja nuorten oikeuksia toteuttaen” voi toteutua. Toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2023 loppuun saakka, jonka jälkeen kunnan lapsiystävällisyyden tilaa arvioidaan seuraavan kerran laajemmin. Mikäli työ etenee UNICEFin kriteerien mukaisesti, he voivat myöntää meille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, joka on voimassa kunnan kehittämistyön vaiheesta riippuen koko kaksi tai neljä vuotta myöntämisen jälkeen. Töitä siis edelleen riittää.

Haluan toivottaa kaikille hyvää Lasten oikeuksien viikkoa, loppuvuotta ja joulunaikaa koko koordinaatioryhmämme puolesta.

terveisin kuntakoordinaattori

Janne Huotari

Ajankohtaista

Sotkamo juhlistaa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta kaikille avoimella tapahtumalla SuperParkissa 10.6.2024

Sotkamon kunta järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtuman SuperParkissa 10. kesäkuuta klo 11-19 juhlistaakseen s…

Sotkamo sai UNICEFin arvostetun Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

Sotkamon kunnalle on ensimmäisenä Kainuun kuntana myönnetty UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus sen tekemästä työs…

Uusin jakso lasten ja nuorten uutisista

Lasten ja nuorten uutiset keskittyvät tällä kertaa Tenetin uuteen kouluun. Toimittajina toimivat Aaret Niskanen, Eetu Pa…

LYK-kuntakoordinaattorin blogi: Arvion aika lähestyy!

Kevät on jo pitkällä ja UNICEFin vetämä arviontitapaaminen lähestyy. Olemme saaneet kaikki arviontitapaamiseen liittyvät a…