Vuoden elinvoimakunnaksi valittiin Sotkamon kunta

Sotkamon kunta julistettiin Vuoden elinvoimakunnaksi. Sen lisäksi myös tuoreimmat Sotkamoa koskevat tilastot kertovat osaltaan kunnan elinvoimaisuuden vakaudesta ja positiivisesta kehityksestä.

Mika Kilpeläinen vastaanotti Vuoden elinvoimakunta palkinnon 9.12.2022
Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen vastaanotti Vuoden elinvoimakunta palkinnon 9.12.2022

Kainuun Yrittäjien myöntämän Vuoden elinvoimakunnan palkinnon valinnassa tarkastellaan elinkeino- ja hankintapolitiikkaa, yritysvaikutusten arviointia päätöksenteossa ja hankinnoissa ja yrityskasvatustyön vireyttä sekä yhteistyötä yrittäjien kanssa. Sotkamon Vuoden elinvoimakunnan palkitsemista perusteltiin kunnan onnistuneella markkinointityöllä ja rohkeilla päätöksillä mm. kunnallisveroprosentin suhteen. Lisäksi nähtiin, että Sotkamon kunta on mahdollistanut yrittäjien toimintamahdollisuuksia esimerkiksi kaavoituspolitiikallaan. Perusteluissaan Kainuun Yrittäjät viittasivat myös toimivaan keskusteluyhteyteen yrittäjien ja kunnan välillä.

Sotkamon elinvoimasta kertovat myös tuoreet väestön ja työllisyyden tilastot. Vertailtaessa kuukausitason väestö- ja työllisyysdynamiikkaa sijoittuu Sotkamo kuudenneksi kaikista Suomen kunnista. Siinä missä väestödynamiikka eivät peittoa rannikkoalueen kuntia, nousee Sotkamon työllisyysdynamiikan merkitys erityisenä voimavarana. Jos keskitytään 10 000 – 24 999 asukaan kuntiin, kirii Sotkamo jo kolmanneksi. Elinvoimaisuuden pelimerkit ovat siis vahvasti kiinni kunnan jatkuvasti eteenpäin pyrkivässä ja aktiivisessa ilmapiirissä.

Sotkamon kunnan panostukset elinkeinojen toimintamahdollisuuksiin, vahva luotto tulevaan sekä yritysten toimintaedellytysten tukeminen ovat tunnustettua ja palkittua. Myös näiltä osin voidaan todeta, että vuosi 2022 on jälleen ollut menestyksekäs Sotkamon kunnassa. Kunnanjohtaja Kilpeläinen: ”Tämän vuoden elinvoimaisuudelle tunnusomaista ovat olleet luja taustatyö, jatkuva kehittäminen ja tulevaan katsominen. Vaikka maailmassa tapahtuu nyt asioita, joita emme olisi uskoneet tapahtuvan, meidän perusluja kallio on vakaa. Erityisesti haluan tässä kiittää Sotkamon kaikkia yrityksiä siitä yhteistyöstä, josta kuvastuu arvostus ja tahto tehdä asioita entistä paremmin. Vuoden elinvoimakunnan palkinto on kaikkien meidän yhteinen saavutus.”

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111

Lähteet: MDI, Kainuun Yrittäjät