Vuokatin pienvesistöjen toimenpidesuunnitelma valmistui

FCG:n toteuttama Vuokatin pienvesistöjä käsittelevä toimenpidesuunnitelma on luettavissa kunnan verkkosivuilla kohdassa ympäristönsuojelu: ruoppaukset ja ojitukset. Hajakuormitus- ja toimenpidesuunnitelmassa käydään läpi Rauramonlammen, Ahvenuksenlammen, Särkisen ja Likolammen nykytilanne sekä esitetään toimenpiteet vesistöjen tilan parantamiseksi ja niihin kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi. Suunnitelma on tehty Kainuun ELY-keskuksen aloitteesta ja varsinaisia toimenpiteitä toteuttaa Sotkamon kunta. Suunnitelman mukaiset kunnostukset käynnistyivät Rauramonlammen viereisellä vesialueella kesällä 2023. Kunnostusta jatketaan kuluvan vuoden aikana Kainuun ELY-keskuksen rahoituksen turvin ja muihin kohteisiin siirrytään tulevien vuosien aikana.

Ruoppaukset ja ojitukset Sotkamon kunnassa – Sotkamo