Yhteistyö huippu-urheilussa jatkuu ja vahvistuu – valtakunnallisten toimijoiden kanssa sovitaan työnjaosta yhteistyösopimuksin

Huippu-urheilun toimijoiden rooleista ja työnjaosta sovitaan kuuden valtakunnallisen toimintaympäristön kanssa sopimuksella, jossa sopijaosapuolena on Olympiakomitean ja urheiluakatemian lisäksi myös kaupunki. Sopimuksen tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ja tarkentaa suomalaisen huippu-urheilun valtakunnallisia rooleja, tehtäviä ja yhteistyötä verkoston sisällä, jotta urheilijoiden kaksoisura ja valmentautuminen olisivat mahdollisimman sujuvia arjessa. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on myös löytää yhteisiä resursseja ja lisätä osaamista, joilla suomalainen huippu-urheilu menestyisi nykytilaa paremmin.

– Sopimusyhteistyön primääri tehtävä ja pyrkimys on suomalaisten urheilijoiden ja valmennuksen tuki. Hien hajussa ja arjen toimintaympäristöissä syntyy mahdollisuus huippu-urheilumenestykseen. Tarvitsemme yhteistä tahtoa ja yhteistyötä koko suomalaisessa huippu-urheiluverkostossa, jotta huippu-urheilun yhteiskunnalliset positiiviset vaikutukset ymmärretään laajemmin ja sen myötä arjen toimintaedellytyksen kehittyvät, korostaa Huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkinen.

Vuokatti-Rukan toimintaympäristössä yhteistyösopimus uusittiin hiljattain ja mukaan tuli uutena toimijana Jyväskylän yliopisto, jonka Vuokatin liikuntateknologian yksikkö on toiminut urheiluakatemian ja olympiavalmennuskeskuksen kanssa tiiviissä yhteistyössä jo pitkään.

– Yhteistyötä lumilajien ympärillä on tehty jo edellisen olympiadin aikana, joten sopimuksella on vain luontevaa terävöittää yhteistyötä. Toiminta kattaa koko urheilijan polun yläkouluvaiheesta huippuvaiheeseen asti ja meille on keskeistä tukea lajien valmennustoimintaa polun eri vaiheissa. Teemme työtä perusasioiden äärellä, ja yhdessä tekeminen on oleellista niin jokapäiväisessä arjessa kuin arvokisatoiminnassa. Pitkän aikavälin osaamisen keskittymänä pystymme hyödyntämään kertynyttä tietoa myös poikkilajillisesti, tiivistää Vuokatti-Rukan olympiavalmennuskeskuksen johtaja Janne Vuorinen.

Yhteistyösopimus on hiljattain uusittu myös Tampereen kanssa. Lisäksi sopimusten voimassaolo jatkuu entisellään Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Kuortaneen kanssa.

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö johtaa suomalaista huippu-urheilua kahden linjan kautta, joita ovat laji- ja kisaohjelma sekä toimintaympäristöt ja osaaminen -kokonaisuus. Lajit vastaavat omasta menestyssuunnitelmastaan sekä toimintansa kehittämisestä. Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset toimivat toiminnan ja menestyksen mahdollistavina ympäristöinä urheilijoille, valmentajille ja asiantuntijoille.

Kaupungit johtavat omaa liikunta- ja olosuhdetoimintaansa oman strategiansa mukaisesti. Kaikki toimijat ovat itsenäisiä, mutta sopimuksen myötä mahdollistetaan toimijoiden välinen entistä tiiviimpi vuorovaikutus suomalaisen huippu-urheilu menestyksen tuottamiseksi. Yhteistyön tavoitteista sovitaan yksityiskohtaisemmin vuosittain käytävissä tavoite- ja tuloskeskusteluissa.