Ympäristöterveydenhuollon palvelut jatkuvat entisen kaltaisina vuodenvaihteen järjestäytymisvastuun muutoksesta riippumatta

Kainuun alueella toteutettavat ympäristöterveydenhuollon palvelut siirtyvät vuoden vaihteessa Sotkamon kunnan toteutettavaksi. Käytännössä palveluissa tai henkilöstössä ei tapahdu muutoksia, ainoastaan hallinnollinen vastuutoimija muuttuu Kainuun sotelta Sotkamon kunnalle. Hallinnollinen muutos ei siten vaikuta asiakkaille tuotettaviin palveluihin.

Hyvinvointialueiden käynnistymisen myötä Sotkamon kunta ottaa toteuttaakseen ympäristöterveydenhuollon palvelut sopimuksen tehneissä Kainuun kunnissa. Muutos astuu voimaan 1.1.2023 alkaen. Ympäristöterveydenhuolto on osa kuntien vastuulla olevaa kansanterveystyöttä. Sillä tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat eläinlääkintähuollon ja terveysvalvonnan palvelut.

Eläinlääkintähuollon palvelupisteiden palvelut jatkavat kuntien entisissä palvelupisteissä. Sopimuskuntien eläinlääkintähuollon toimipisteissä ei ole muutoksia. Henkilöstön määrä ja palvelut toimipisteissä pysyvät ennallaan. Eläinlääkäripäivystys virka-ajan ulkopuolella järjestetään edelleen maakunnallisesti pien- ja suureläinpäivystys eriytettynä.

Terveysvalvonnan tehtäviä ovat elintarvikevalvonta, asuinhuoneistojen ja muiden huoneistojen valvonta, talous- ja uimavesivalvonta, tupakkalain mukainen tuotteiden myynnin ja mainonnan valvonta sekä tupakointikieltojen valvonta. Terveysvalvonnan valvonta tehtäviä tekevien terveystarkastajien toimipisteet sijaitsevat vuoden 2023 alusta alkaen Kajaanissa, Sotkamossa, Hyrynsalmella ja Suomussalmella. Palvelut jatkuvat samoissa toimipisteissä ja tehtävissä toimivat samat henkilöt kuin vuoden 2022 lopussa.

Sotkamon kunnan kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen: “Palveluiden siirron vaikutukset ovat lähinnä hallinnollisia. Muutosprosessia on valmisteltu koko syksy. Tuemme kaikin puolin siirtoon liittyviä prosesseja ja henkilökuntaa sekä varmistamme omalta osaltamme kuntana järjestäytymisvastuun velvoitteet. Toivotamme uudet työntekijät lämpimästi tervetulleiksi Sotkamon kunnan palveluihin. ”

Siirtyvän ympäristöterveydenhuollon henkilöstön puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Sen sijaan sähköpostiosoitteet muuttuvat @sotkamo.fi -päätteisiksi tammikuun aikana. Sotkamon kunnan verkkosivuilta löytyvät palveluiden sivut ja palvelukohtaiset yhteystiedot.

Lisätietoja
Päivi Nykänen, ympäristöterveysjohtaja, paivi.nykanen@kainuu.fi, 0447100830
Eero Schroderus, hygieenikkoeläinlääkäri, eero.schroderus@kainuu.fi, 0447056148
Mika Kilpeläinen, Sotkamon kunnanjohtaja, mika.kilpelainen@sotkamo.fi, 0447502111