Maksut

 • Maksu noutamatta jääneestä varauksesta 1 €/varaus. Maksua ei peritä lasten ja nuorten osaston aineistosta.
 • Ilmoitus myöhässä olevista lainoista (myös kaukolainat) 2 €/ilmoitus. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen Internetin kautta ei ole onnistunut tai eräpäivämuistutus ei ole mennyt perille.
 • Kaukopalvelumaksu 5 €/kpl
 • Kaukopalvelumaksu Kainuun yleisistä kirjastoista sekä Varastokirjastosta 3 €/kpl
 • Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle 2 €
 • Kopiomaksu 0,50 €/sivu; värikopio 1 €/sivu
 • Tulostus Internet-päätteeltä (tunnin kone):  0,50 €/sivu tai 4 €/tulostuskerta omille papereille tulostettuna
 • Tulostus Internet-päätteeltä (puolen tunnin kone): mustavalkoinen tuloste 0,50 €/sivu,
  värituloste 1 €/sivu
 • Tulostus tekstinkäsittelykoneelta tai mikrofilminlukulaitteelta 0,50 €/sivu tai 4 €/tulostuskerta omille papereille tulostettuna
 • Aineiston korvaushinta perustuu hankintahintaan. Aineiston voi korvata myös hankkimalla vastaavan teoksen kadonneen tai vahingoittuneen tilalle. Aineistokohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi DVD-, VHS-, Blu-ray- tai CD-ROM-tallenteita ei voi korvata vastaavalla aineistolla. Korvaushintoja ei palauteta, vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin.
 • Lainauskiellon rajamaksu: 10 €