Kotiseutuarkisto

Kunnanarkiston yhteyteen on sijoitettu kulttuuritoimen alaisuuteen kuuluva kotiseutuarkisto. Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne. Tarkoitus on saada ne säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että ne palvelevat yleisen ja paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Kotiseutuarkisto käsittää tällä hetkellä noin 70 eri arkistokokonaisuutta.

Kotiseutuarkiston arkistonmuodostajien luettelo: Sotkamon Kotiseutuarkisto

Arkistoluettelot ovat nähtävillä kunnan virastotalolla.

Kotiseutuarkistoon otetaan Sotkamon kunnan alueella toimivien yhteisöjen, yhdistysten ja yksityishenkilöiden arkistoja sopimuksen mukaan (luovutusohje). Arkistoluovutusten vastaanottamisesta voi olla yhteydessä asianhallintasihteeriin. Luovutuksista laaditaan luovutussopimus.

Asianhallintasihteeri vastaa luovutettujen asiakirjojen järjestämisestä ja hoitaa tutkijapalvelun (tutkimuslupa).

Kotiseutuarkistoon lahjoitettu arkistoaines on yleensä kaikkien luettavissa ja kopioitavissa. Arkistossa säilytettäviin asiakirjoihin voi tutustua tutkijahuoneessa ja niitä voi kopioida omakustannushintaan (hinnat alkaen 0,15e/sivu). Aineistoa ei pääsääntöisesti lainata.