Kotiseutuarkiston luovutusohje

Valtion- ja kunnallishallinnon sekä ortodoksisen kirkon arkistoja säädellään arkistolailla ja ev.lut. seurakuntien arkistoja kirkkolailla. Nämä arkistot eivät kuulu kotiseutuarkistoon.

Kotiseutuarkistoon kuuluvat ne paikallistason yksityisluontoiset aineistot, jotka eivät muutoin ole päätyneet säännöllisen ja julkisen arkistonhoidon piiriin. Kotiseutuarkistoon voivat kuulua mm. paikalliset

  •  yhdistysten, seurojen ja kansanliikkeiden arkistot
  •  osuuskuntien ja liikelaitosten arkistot
  •  perheiden, sukujen ja talojen arkistot
  •  yksityishenkilöiden arkistot

Arkistoon kuuluvat paperimuotoisten asiakirjojen ohella mm. kartat ja piirustukset, valokuvat, filmit, ääninauhat, videokasetit, käsikirjoitukset, painotuotteiden arkistokappaleet sekä muu paikallisen perinteen tallentamiseen liittyvä aineisto.

Kotiseutuarkistoon otetaan pääsääntöisesti vain sinne lahjoitettua arkistoaineistoa, jolloin sen omistusoikeus siirtyy kotiseutuarkistolle.

Luovutettava arkistoaineisto tulisi olla seulottuna siten, että määräajan säilytettävät asiakirjat esim. tositeaineisto on seulottu pois. Vuotta 1920 vanhempi arkistoon kuuluva aineisto säilytetään pääsääntöisesti kokonaisuudessaan.

Arkistomateriaalin mukana tulisi olla myös lyhyt vapaamuotoinen historiikki organisaation/henkilön toiminnasta.

Yhdistysten ja yhteisöjen osalta otamme aineistoa pääsääntöisesti vastaan vain toimintansa jo lopettaneilta.

Yhdistysten arkistoaineistojen seulonta- ja järjestämisopas:
Suomen Kotiseutuliitto : Yhdistyksen arkistointiohje