Liikuntapalvelut

Sotkamosta löytyvät monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen elämänkaaren eri vaiheissa ja liikkuminen lisää kuntalaisten hyvinvointia sekä luo elinvoimaa alueelle. Tätä toiminta-ajatusta toteutetaan huolehtimalla liikuntalain antamista velvoitteista. Sotkamon kunta luo edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle tarjoamalla liikuntapaikkoja, kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä, tukemalla kansalaistoimintaa sekä järjestämällä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikuntapalveluja eri kohderyhmät huomioon ottaen.

Lipas.fi –tietojärjestelmästä pääset tutustumaan kaikkiin Sotkamon kunnan liikuntapaikkohin.
Sähköisestä sotkamo.asio.fi -varausjärjestelmästä voit varata liikuntapaikan omaan käyttöösi vapaina olevina aikoina.

Liikuntapalvelujen lomakkeet

Tapausilmoituslomake – Onnettomuuden tai vakavan läheltä piti –tilanteen ilmoitus

Liikuntayhdistysten vuosiavustusten jakoperusteet

Liikuntayhdistysten vuosiavustushakemus_2019

Liikuntaseurojen projektiavustushakemus

Liikuntaseurojen koulutusavustushakemus

Liikuntatoimi Kenttävuorohakemus

Liikuntasalien vakiovuorohakemus

Salivuorojen jakoperusteet ja hinnasto