Liikuntaryhmä

Avustukset

Liikuntalain (390/2015) mukaan kuntien vastuulla on yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. Sotkamon kunnan liikuntapalvelut toteuttaa liikuntalakia myöntämällä avustuksia liikuntayhdistyksille sekä muille liikuntaa ja hyvinvointia edistäville yhdistyksille.

Avustusmuodot ovat:
perus-, koulutus- ja projektiavustus. Perusavustuksen osuus on 90 % kokonaisavustussummasta, ja koulutus- ja projektiavustuksen osuus on yhteensä 10 % kokonaisavustussummasta.

Perusavustus jaetaan kerran vuodessa ja avustusta haetaan 30.4. klo 16.00 mennessä.
Koulutus- ja projektiavustuksia jaetaan pitkin kalenterivuotta, kuitenkin mieluiten viimeistään 30.11. mennessä

TIEDOKSI: Vuoden 2020 liikuntayhdistyksien perusavustukset tulevat poikkeuksellisesti hakuun vasta huhtikuun puolessa välissä, joten hakuaikaa on jatkettu 15.5. asti. Päätös avustuksista pyritään tekemään kesäkuussa kuten aikaisemminkin.