Kodin ja koulun yhteistyö

Yhdessä huoltajien kanssa tuemme oppilaiden kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Kodin ja koulun yhteistyö Tenetissä on avointa, arvostavaa, monipuolista ja aktiivista kasvatuskumppanuutta, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen.

Wilma

Verkkopalvelu Wilma on keskeinen kodin ja koulun viestinnän väline. Wilmassa lähetetään viestejä ja tiedotteita koulusta. Wilmassa voi myös seurata nuoren oppimista tai selvittää poissaoloja.

Huoltajaillat

klo 18.00  / 7.luokat

klo 18.00 / 8.luokat

klo 18.00 / 9. luokat

Arviointikeskustelut

Arviointikeskustelu käydään vuorovaikutuksessa huoltajan ja oppilaan kanssa marras-helmikuun aikana.
Arviointikeskustelun rungot eri vuosiluokille löytyvät Wilman arviointikeskustelu -välilehdeltä. Oppilas ja huoltaja täyttävät omat osuutensa ennen keskustelua.