Opiskelu koulussamme

Seuraavassa kerrotaan koulumme arjesta ja opiskelusta Tenetissä.

Opetussuunnitelma

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan, joka kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. OPS määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet. Sotkamon kunnan OPS on laadittu valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Opetettavat kielet

Suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä (S2)

A-kielinä: englanti, venäjä

B1-kielenä: ruotsi

B2-kielenä: saksa

lisäksi valinnaisena kielikurssina espanja

Liikuntapainotus ja urheiluyläkoulu

Tenetin koulussa liikunnan ja urheilun osalta yläkoulutoiminta on liikuntapainotteista toimintaa 7.–9. vuosiluokalla Kasva Urheilijaksi – opintoja noudattaen. Hakeminen liikuntapainotteiselle luokalle tapahtuu 6. luokan aikana ja hakijoille järjestetään Suomen Olympiakomitean suosittelema soveltuvuuskoe. Liikuntapainotteiselle luokalle valittavien oppilaiden määrä päätetään vuosittain koulussa.

Kahdeksannen luokan keväällä oppilailla on mahdollista hakea 9. luokan ajaksi urheiluyläkoulutoimintaan mukaan. Urheiluluokalla opiskelevalle nuorelle mahdollistetaan lajiharjoittelua Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian valmentajien ohjauksessa kerran viikossa osana Kasva Urheilijaksi -opintoja.

Oppilaskunta ja tukioppilaat

Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunnan hallitus, joka muodostetaan lukuvuosittain. Hallitukseen voi päästä kuka tahansa koulumme oppilaista. Hallituksessa pääsee vaikuttamaan mm. koulun viihtyvyyteen, järjestämään erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä osallistumaan hyväntekeväisyystyöhön. Oppilaskunnan hallitusta johtaa 9.luokan oppilaista valittu puheenjohtaja ja hänellä on apunaan 8.luokan oppilaista valittu varapuheenjohtaja. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. Kokoukset pidetään koulupäivän aikana. Oppilaskunnan hallituksen edustajia voidaan pyytää mukaan myös koulun yhteisölliseen hyvinvointiryhmään.

Uudet tukioppilaat valitaan vuosittain 7.-8. luokan oppilaista seuraavaa lukuvuotta varten. Tukioppilaat koulutetaan syksyllä Kajaanin Joutenlammella tukioppilastoimintaan.

Poissaolot

Poissaoloa varten täytyy pyytää lupa. Mikäli poissaolo kestää 1-3 koulupäivää, luvan poissaoloon myöntää luokanohjaaja. Jos poissaolo kestää sitä kauemmin, kuvan myöntää rehtori. Jos oppilas sairastuu, poissaolosta ilmoitetaan luokanohjaajalle mahdollisimman pian. Käytämme poissaolojen ennaltaehkäisemiseen ja seuraamiseen Wilma-järjestelmää sekä Sotkamon perusopetuksen läsnäolon tukemisen mallia.

Yläkoululeiritykseen osallistuvien oppilaiden tulee hakea poissaoloon lupa hyvissä ajoin rehtorilta ja kerätä opettajilta etukäteen tiedot viikon aikana opiskeltavista sisällöistä sekä sopia mahdollisista leirin ajalle osuvista kokeista ja niiden järjestelyistä.

Järjestyssäännöt

Koulumme järjestyssäännöt ohjaavat jokaista hyviin käytöstapoihin ja toisten huomioimiseen. Järjestyssäännöt löytyvät oheisesta linkistä.

https://www.sotkamo.fi/wp-content/uploads/2023/10/tenetin-koulun-jarjestyssaannot-1-3.pdf