Aamu- ja iltapäivätoiminta

Nuorisotoimi järjestää iltapäivätoimintaa 1.-2.- luokkalaisille sekä erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaa järjestetään koulun työjärjestyksen mukaisina arkikoulupäivinä klo 7-9 ja klo 11-17 välisenä aikana.

Toiminnan sisältö ja tavoite

Toiminnan järjestäjät tekevät yhteistyötä kotien ja koulujen kanssa. Toimintaa toteutetaan turvalliset, koulusta erilliset tilat, joissa lapsella on mahdollisuus erilaiseen ohjattuun toimintaan ja lepoon sekä välipalaan ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa. Tuemme lapsen sopeutumista ryhmään, ryhmän jäsenenä toimimista sekä toisten huomioon ottamista. Harjoittelemme käytännön taitoja ja hyviä tapoja.

Hakeminen

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Hakemuslomakkeita saa nuorisotoimistosta ja iltapäivätoimipaikoista sekä kunnan nettisivulta.

Toiminnasta perittävä maksu

Sivistystoimen lautakunta määrittää vuosittain toiminnasta perittävän maksun.

Toiminta suunnitelma

Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma on luettavissa nettisivuilta sivistyslautakunnan hyväksymisen jälkeen.